Amygdala-terapi

Amygdala-terapi er en bevidst fremgangsmåde, hvor man lægger amygdala ”på briksen”, udpeger de ubevidste mønstre, man selv finder uhensigtsmæssige, og korrigerer dem.

Amygdala-terapi består af:

  • opmærksomhedstræning
  • selvrefleksionsdagbog
  • omprogrammering
  • balancetjek.

Amygdala-terapi er ikke noget, man kan gå til en amygdala-terapeut for at få. Man kan gøre det selv. Amygdala-terapi er en teknik, man kan benytte til at justere uhensigtsmæssige følelser og reaktioner, så de bliver hensigtsmæssige. Betingelsen for, at man kan udføre amygdala-terapi, er, at man kan styre sin opmærksomhed, og at man er villig til at lave selvrefleksion. Er man ikke så god til at styre opmærksomheden, er den gode nyhed, at det kan trænes, uanset hvilken alder eller andre forudsætninger man har.

Undgå angst. Man kan ikke gøre for, at man har angst, men man kan gøre noget ved det. kender man årsagerne til angst, kan man ændre det

Ønsker du helt uforpligtende at høre mere om vores foredrag?

Opmærksomhedstræning, find det glade ansigt. Opmærksomhedstræning, der er forudsætningen for vellykket amygdala-terapi. At kunne styre opmærksomheden er den vigtigste af alle eksekutivfunktioner. Den er grundlaget for alle de øvrige kognitive funktioner

Opmærksomhedstræning med spillet “Find det glade ansigt”. Din hjerne bliver trænet til automatisk at se efter det positive i hverdagen.

Opmærksomhedstræning, der er forudsætningen for vellykket amygdala-terapi, burde være et selvstændigt fag i skolen. At kunne styre opmærksomheden er den vigtigste af alle eksekutivfunktioner. Den er grundlaget for alle de øvrige kognitive funktioner.

Vi har alle noget med i ”bagagen”, vi har alle nogle ”ømme punkter”, og vi har alle nogle uhensigtsmæssige mønstre, som bliver afspillet helt automatisk. Det er blandt andet det, der gør, at personer får angst, depression, stress og andre invaliderende tilstande. Med opmærksomhedstræning bliver du i stand til at flytte opmærksomheden væk fra de ømme punkter og væk fra de sanseindtryk og automatiske mønstre, der gør, at du får angst, depression og stress. Det betyder, at du får det bedre og derefter vil kunne handle mere hensigtsmæssigt. Dette har en fantastisk effekt, og mange har rigtig god gavn af dette. Du kan ganske gratis træne styringen af din opmærksomhed her.

Vi har kun et begrænset opmærksomhedsbudget, og hver gang du skal bruge energi på at flytte opmærksomheden, bliver du reelt begrænset i de muligheder, du ellers ville have haft. Hvis du vil udnytte dine muligheder endnu mere, er det nødvendigt at få fjernet de ”ømme punkter”, du har i din ”bagage”, og få ændret de automatiske mønstre, der gør, at du reagerer og handler uhensigtsmæssigt. Det kan du gøre ved at omprogrammere din hjerne. Du er nødt til at ”kigge ind i dig selv”. Til dette skal du bruge en selvrefleksionsdagbog.

Selvrefleksionsdagbogen skal bruges til at analysere dine egne reaktioner. For at lave selvrefleksion kræver det, at man er villig til at påtage sig ansvaret for sit eget liv. Ellers bliver det bare et forsøg på at finde årsagen til alt inde i sig selv uden for sig selv.

Hvis en person siger til os, at vi er dumme eller tykke, vil de af os, der har dette som et ømt punkt, blive negativt påvirket. Resultatet bliver udsagn som: ”De andre mobber mig, jeg bliver ked af det, når de siger sådan noget. Det skal de lade være med.” Her går man ind og finder den tilsyneladende årsag til, at man får det dårligt. Det vil mange kalde for selvrefleksion, men det er det ikke. Det er beskrivelse af en reaktion, når man forsøger at finde årsagen uden for sig selv. Det er ren symptombehandling. Det kan godt være, at andre har været den udløsende faktor, men via selvrefleksion skal man ind og se på sig selv. Hvorfor reagerer jeg negativt, fordi en anden kalder mig dum eller tyk? På denne måde kan man finde den reelle årsag, så man derefter kan fjerne den for altid – ved hjælp af omprogrammering.

Det optimale er, at der er mulighed for at skrive i din selvrefleksionsdagbog hver dag. Når du i selvrefleksion gennemgår dagen, er det vigtigt at lægge vægt på de situationer, hvor du ikke havde en supergod følelse. Det kan være, du var lidt irriteret, at du følte dig presset, var træt af det, sur, skuffet, vred eller andet. Hvis der var en følelse, der ikke var behagelig, er der noget at kigge på. I starten vil der være rigtig mange af den slags følelser i løbet af en dag, men efterhånden som der bliver ryddet ud, vil der være færre og færre, men det kan sagtens tage nogle år.

at forstå og forvandle uhensigtsmæssige følelser er skrevet af Lars Fomsgaard (f. 1959). Sselvstændig hjerneforsker, hypnotisør, mental træner, coach, forfatter, og foredragsholder. Lars har siden 1977 praktiseret Amygdala-terapi; en teknik til at forstå og forvandle følelser, som man selv finder, er uhensigtsmæssige

Omprogrammering går ud på at lære din amygdala et nyt og mere hensigtsmæssigt reaktionsmønster. Der er grundlæggende to måder at træne amygdala på: betinget refleks og kognitiv terapi. Pavlov ringede med en klokke, når hundene fik mad, og hundene producerede en masse spyt på grund af maden. Senere når klokken ringede, producerede hundene spyt. Det var blevet til en betinget refleks. Hvis du skal lære ”ikke at cykle”, skal du, hver gang du sætter dig op på en cykel, vælte bevidst. Når du har gjort det tilstrækkeligt mange gange, bliver det en betinget refleks, og du vælter automatisk, når du sætter dig op på en cykel. Alle uden undtagelse kan omprogrammere amygdala via betinget refleks.

Hvis man derimod har en trænet forestillingsevne, kan man alene ved at forestille sig en ændret reaktion ændre amygdalas reaktionsmønster. Det skal gøres på en bestemt måde. Du kan læse, hvordan du gør, i bogen ”at FORSTÅ og FORVANDLE uhensigtsmæssige FØLELSER”.

Du kan købe bogen her.

Når alt er omprogrammeret, vil det alligevel kunne ske, at du handler uhensigtsmæssigt, hvilket skyldes, at du har ubalance i dit liv. Derfor er det nødvendigt at lave et balancetjek.

Balancetjek i alle livets forhold. Hvis ikke der er balance, bliver amygdala aktiveret, fordi ubalance er en trussel mod overlevelse. Men hvad menes der med balance?

I dagens Danmark bliver mange stresset på arbejdet. Der er for mange opgaver i forhold til den tid, man har til rådighed. Der er en ubalance. Ville det så hjælpe, hvis der blev ansat dobbelt så mange til at klare opgaverne? En måned eller to, ja, men så ville den være gal igen. Problemet ligger i ens egen evne til at organisere, prioritere og planlægge opgaverne i forhold til den tid eller energi, man har til rådighed. Dobbelt så mange medarbejdere vil hjælpe i nogle få måneder, men så vil problemet opstå igen, fordi man fortsat har en manglende evne til at organisere, prioritere og planlægge. På grund af denne manglende evne vil man automatisk påtage sig flere opgaver, end der er tid til. Denne manglende evne skal man have trænet, inden man kan drage nytte af ekstra hænder på jobbet. Har man derimod kontrol og balance her, betyder det ikke så meget, om der bliver fjernet to medarbejdere, eller der kommer to nye til. Man indretter bare opgaverne efter de ressourcer, der er til rådighed, og så er der balance.

At have balance gælder ikke kun på arbejdet. Hvad med din økonomi? Har du flere udgifter end indtægter? Hvad med din tid? Møder du altid til tiden uden at have stresset dig med at blive klar og komme derhen? Siger du tit: ”Det har jeg ikke tid til”? Hvad med dit forhold til din partner, dine børn eller andre mennesker? Er der balance i disse forhold? At have balance gælder i alle livets forhold, ellers opfatter amygdala det som en trussel mod overlevelse og reagerer. Reaktionen er fornuftig i nogle tilfælde. Men i mange tilfælde er reaktionen uhensigtsmæssig, fordi reaktionsmønstrene er nedarvet i evolutionen, fra dengang hvor det var virkelig farligt at leve. At have balance sikrer, at du er i stand til at tænke objektivt fornuftigt.

    Balancetjek i alle livets forhold. Hvis ikke der er balance, bliver amygdala aktiveret, fordi ubalance er en trussel mod overlevelse.

    Ønsker du helt uforpligtende at høre mere om vores foredrag?