Coaching og mentaltræning

Lars Fomsgaard er coach og mentaltræner, hypnotisør, terapeut med mere, men er i princippet modstander af det, selvom det nogle gange kan være nødvendigt at opsøge for eksempel en coach. Der opstår meget let et afhængighedsforhold mellem en klient på den ene side og en coach, mentaltræner, hypnotisør eller terapeut på den anden. Det betyder, at man, hver gang man har et problem, skal have fat i sin hjælper.

Den form for coaching og mentaltræning, Lars Fomsgaard tilbyder, er hjælp til selvhjælp. Der er hele tiden fokus på, hvad klienten selv kan gøre, og hjælpen består i at give teknikker til det. Det fordrer også, at klienten selv har gjort et forarbejde. Som minimum skal klienten have læst bogen ”at FORSTÅ og FORVANDLE uhensigtsmæssige FØLELSER” eller have deltaget i et af de udbudte foredrag.

Lars Fomsgaard (f. 1959) er selvstændig hjerneforsker, hypnotisør, mental træner, coach, forfatter, og foredragsholder. Lars har siden 1977 praktiseret Amygdala-terapi; en teknik til at forstå og forvandle følelser, som man selv finder, er uhensigtsmæssige

Såfremt du ønsker personlig hjælp til at blive bedre til at klare det selv,
kan du benytte denne kontaktformular: