Lars Fomsgaard (f. 1959) er selvstændig hjerneforsker, hypnotisør, mental træner, coach, forfatter, og foredragsholder. Lars har siden 1977 praktiseret Amygdala-terapi; en teknik til at forstå og forvandle følelser, som man selv finder, er uhensigtsmæssige

Forfatter og foredragsholder:

Lars Fomsgaard (f. 1959) er selvstændig hjerneforsker, hypnotisør, mentaltræner, coach, forfatter og foredragsholder. Lars har siden 1977 praktiseret amygdala-terapi, en teknik der benyttes til at styre tanker og følelser.

Selvstændig hjerneforsker betyder i denne forbindelse uafhængig og selvfinansierende. Det koster mange penge at lave forskningsprojekter, hvorfor det er normalt, at man skal ud og finde nogle der vil betale udgifterne. Det betyder samtidig, at de der betaler bestemmer, hvad der skal forskes i. Medicinalindustrien er gode bidragsydere til forskningen, men de foretrækker selvfølgelig, at målet skal være at finde en ”pille”, som de efterfølgende kan sælge. Men der er andre metoder, og det er disse metoder Lars Fomsgaard arbejder med.

I den almindelige forskningsverden benyttes der mange forskellige apparaturer, men der er begrænset adgang til disse. Lars Fomsgaard har anskaffet egne apparater, bl.a. til at måle hjernebølger. Det betyder at han har ubegrænset adgang til at benytte disse.

I den almindelige forskningsverden offentliggøres forskningsresultater i en bestemt form, som gør, at de er næsten umulige for almindelige mennesker at forstå og benytte. Lars Fomsgaards primære mål er at gøre denne viden tilgængelige for almindelige mennesker. Forskningsresultaterne bliver derfor offentliggjort i bogform, som en slags metaanalyse, med udgangspunkt i egen forskning samt mange internationale offentliggjorte forskningsresultater. Derudover formidles forskningsresultaterne igennem foredrag. Bøgerne og foredragene formuleres på en måde hvor alle uden forudsætninger kan forstå det og umiddelbart benytte det.

Lars Fomsgaard har ikke et fast forskerteam bag sig, men samarbejder med et bredt udsnit af internationale forskere.