Forskningsresultater

Mange forskningsresultater underbygger direkte indholdet i bogen og foredraget. Derudover underbygges det af andre forskningsresultater, hvor forskningen havde et andet formål, men hvor et biprodukt af forskningen underbygger det.

De nedennævnte forskningsresultater er derfor påført en overskrift, hvoraf det fremgår, hvad der er trukket ud af den enkelte forskning.

Jeg har ligeledes valgt at påføre, hvor man på internettet ville kunne finde abstrakter af forskningsresultaterne. Alt sammen for at gøre det lettere for dem, der gerne vil dykke mere ned i de bagvedliggende beviser.

Motion, kognitiv engagement og sund kost forlænger levetid og nedsætter risiko for Alzheimers.

Jianping, J., Zhao, T., Liu, Z., Liang, Y., Li, F., Li, Y., Liu, W., Li, F., Shi, S., Zhou, C., Yang, H., Li, Y., Liao, Z., Li, Y., Zhao, H., Zang, J., Zhang, K., Kan, M., Yang, S., Li, H., Liu, Z., Ma, R., Lv, J., Wang, Y., Yan, X., Liang, F., Yuan, X., Zhang, J., Gauthier, S. & Cummings, J. (2023) ”Associations between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study”. BMJ 25, januar.

Abstract: https://neurosciencenews.com/aging-lifestyle-alzheimers-20374/

60 procent af dem, der får depression, får depression eller anden psykisk sygdom inden for de næste ti år.

Jørgensen, T.S.H., Osler, M., Jørgensen, M.B. & Jørgensen, A. (2023) ”Mapping diagnostic trajectories from the first

hospital diagnosis of a psychiatric disorder: a Danish nationwide cohort study using sequence analysis”. The Lancet

Psychiatry 10(1), s. 12-20.

Abstract: https://neurosciencenews.com/mental-health-disorder-diagnosis-21960/

 

Frontallappen er involveret i at styre impulsivitet og opmærksomhed eller mangel på samme, to af de førende symptomer på ADHD.

The findings will be presented at the 108th Scientific Assambly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America, in 2023.

Abstract: https://neurosciencenews.com/adhd-brain-markers-21931/

 

Synapser fjernes, og andre skabes, når vi lærer nyt, og ikke så meget ændring af eksisterende synapser, som man troede.

The findings will appear in PNAS 2023.

Abstract: https://neurosciencenews.com/synapse-memory-ptsd-19890/

 

Ketamin tændte tavse celler og slukkede tidligere aktive neuroner, hvorfor det kan virke mod depression.

Cichon, J., Wasilczuk, A.Z., Looger, L.L., Contreas, D., Kelz, M.B. & Proekt, A. (2023) ”Ketamine triggers a switch in exitatory neuronal activity across neocortex”. Nature Neuroscience 26, s. 39-52.

Abstract: https://neurosciencenews.com/ketamine-neuron-activity-21991/

 

Bevidstheden om, at sindet vandrer, er forudsætning for at kunne styre det.

Kawashima, I., Nagahama, T., Kumano, H. Momose, K. & Tanaka, S.C. (2023) ”Pavlovian-based neurofeedback enhances meta-awareness of mind-wandering”. Neural Networks 158, s. 239-248.

Abstract: https://neurosciencenews.com/mind-wandering-neurofeedback-22265/

 

En stigning i hjerneforbindelser er effektiv til at tackle depressionssymptomer.

Parkhill, T. (2022) ”Structure of Adult Brain, Previously Thought to Be Fixed, Is Altered by Depression Treatment”. The findings were presented at the 35th European College of Neuropsychopharmacology annual conference.

Abstract: https://neurosciencenews.com/brain-connectivity-depression-21668/

 

Kognitiv reserve hos de personer, der har alle indikationer for at få Alsheimers, men ikke får det.

Merzenich, M. (2022) ”The Prevention of Alzheimer’s Disease Probably Won´t Come in a Pill Bottle”. Medscape, september.

Abstract: https://www.medscape.com/viewarticle/980730?src=&reg=1#vp_2

 

Thalamus er et sensorisk kontrolcenter i hjernen, der integrerer og videresender sensoriske input.

Kappel, J.M., Förster, D., Slangewel, K., Shainer, I., Svara, F., Donovan, J.C., Sherman, S., Januszewski, M., Baier, H & Larsch, J. (2022) ”Visual recognition of social signals by a tecto thalamic neural circuit”. Nature 608, s. 146-152.

Abstract: https://neurosciencenews.com/social-attraction-network-21048/

Angst frigiver dopamin og motiverer os til at handle og ændre på noget. Medicinering er som at sætte ørepropper i for ikke at høre røgalarmen.

Tiwary, D. (2022) Future Tense; Why Anxiety Is Good For You (Even Though It Feels Bad). Harper Wave.

Abstract: https://neurosciencenews.com/anxiety-dopamine-21390/

 

Amygdala reagerer ved stress, angst osv. Mænd har dobbelt så mange anti-frygt-receptorer på amygdala som kvinder, hvorfor kvinder rammes dobbelt.

DiLeo, A., Antonoudiou, P., Ha, S. & Maguire, J.L. (2022) ”Sex Differences in the Alcohol-Mediated Modulation of BLA Network States”. eNeuro 9(4).

Abstract: https://neurosciencenews.com/amygdala-emotion-20969/

 

Sensorisk cortex gemmer minder og informationer.

You, Y., Novak, L.R., Clancy, K.J. & Li, W. (2022) ”Pattern differentiation and tuning shift in human sensory cortex underlie long-term threat memory”. Current Biology 32(9), s. 2067-2075.

Abstract: https://neurosciencenews.com/fear-sensory-cortex-20250/

 

Højere kognition og identitet er placeret i dorsolaterale præfrontal cortex. Indeholder en speciel type mikroglia, som kun mennesker har.

Ma, S., Skarica, M., Li, Q., Xu, C., Risgaard, R.D., Tebbenkamp, A.T.N., Mato-Blanco, X., Kovner, R., Krsnik, Z.,  De Martin, X., Luria, V., Marti-Perez, X., Liang, D., Karger, A., Schmidt, D.K., Gomez-Sanchez, Z., Qi, C., Gobeske, K.t., Pochareddy, S., Debenath, A., Hottman, C.J., Spurrier, J., Teo, L.,Boghdadi, A.G., Homman-Ludiye, J., Ely, J.J., Daadi, E.W., Mi, D., Daadi, M., Marin, O., Hof, P.R., Rasin, MR., Bourne, J., Sherwood, C.C., Santpere, G., Gigenti, M.J., Strirmatter, S.M., Sousa, A.M.M. & Sestan, N. (2022) ”Molecular and cellular evolution of the primate dorsolateral prefrontal cortex”. Science 377(6614).

Abstract: https://neurosciencenews.com/human-brain-21286/

 

Kognitiv kontrol, opmærksomhedsvalg, arbejdshukommelse, beslutningstagning og planlægning styret af dorsolateral præfrontal cortex.

Bruno, A., Bludau, S., Mohlberg, H. & Amunts, K. (2022) ”Cytoarchitecture, intersubject variability, and 3D mapping of four new areas of the human anterior prefrontal cortex”. Frontiers in Neuroanatomy 16.Abstract: https://neurosciencenews.com/cognitive-processing-brain-mapping-21441/

 

Hjernen sorterer gennem en lavine af ydre stimuli – de fleste når aldrig den menneskelige bevidsthed.

Kronemer, S.I., Aksen, M., Ding, J.Z., Ryu, J.H., Xin, Q., Ding, Z., Prince, J.S., Kwon, H., Khalaf, A., Forman, S., Jin, D.S., Wang, K., Chen, K., Hu, C., Agarwal, A., Saberski, E., Wafa, S.M.A., Morgan, O.P., Wu, J., Christison-Lagay, K.L., Hasulak, N., Morell, M., Urban, A., Constable, R.T. & Blumenfeld, H. (2022) ”Human visual consciousness involves large scale cortical and subcortical networks independent of task report and eye movement activity”. Nature Communications 13, article 7342.

Abstract: https://neurosciencenews.com/eyes-consciousness-22032/

 

Hjerneceller i en petriskål kan lære at spille pingpong på fem minutter.

Kagan, B.J., Kitchen, A.C., Tran, N.T., Habibollahi, F., Khajehnejad, M., Parker, B.J., Bhat, A., Rollo, B., Razi, A.   & Friston, K.J. (2022) ”In virto neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world”. Neuron 110(23).

Abstract: https://neurosciencenews.com/organoid-pong-21625/

 

Når hjernen bliver roligere, så den bedre kan høre, hvad hippocampus forsøger at sige.

Chambers, A.R., Berge, C.N. & Varvaeke, K. (2022) ”Cell-type-specific silence in thalamocortical circuits precedes hippocampal sharp-wave ripples”. Cell Reports 40(4), article 111132.

Abstract: https://neurosciencenews.com/daydreaming-memory-hippocampus-21669/

De, der mangler personlig kontrol over deres liv, foretrækker en kultur, der pålægger orden, som yderligere reducerer personens følelse af individuel kontrol.

Ma, A., Savani, K., Liu, F., Tai, K. & Kay, A.C. (2022) ”The Mutual Constitution of Culture and Psyche: The Bidirectional Relationship between Induviduals` Perceived Control and Cultural Tightness-Looseness”. Journal of Personality and Social Psychology 21, august.

Abstract: https://neurosciencenews.com/personal-control-society-21762/

 

Hjernens standardtilstand er en bias af negativ valens for eksempelvis frygt. Når neurotensin frigives, tændes neuronerne forbundet med positiv valens.

Li, H., Namburi, P., Olson, J.M., Borio, M., Lemieux, M.E., Beyeler, A., Calhoon, G.G., Hitora-Imamure, N.,     Coley, A.A., Libster, A., Bal, A., Jin, X., Wang, H., Jia, C., Choudhury, S.R., Shi, Z., Felix-Ortiz, A.C., de la Fuente, V., Barth, V.P., King, H.O., Izadmehr, E.O., Revanna, J.S., Batra, K., Fisher, K.B. & Tye, K.M. (2022) ”Neurotensin orchestrates valence assignment in the amygadala”. Nature 608, s. 586-592.

Abstract: https://neurosciencenews.com/positive-negative-memory-21077/

 

Følelsesregulering sker efter vurdering i mPFC og kan trænes, hvis ikke mPFC er for hårdt ramt.

Lee, K.M., Lee, S. & Satpute, A.B. (2022) ”Sinful plesure and pious woes? Using fMRI to examine evaluative and hedonic emotion knowledge”. Social Cognitive and Affective Neuroscience 17(11), s. 986-994.

Abstract: https://neurosciencenews.com/emotional-suppression-brain-20642/

 

Brug af virtual reality til vredeskontrol.

Jo, H., Jung, Y., Hing, Y., Sjin, Y., Baek, K., Kim, E. & Kim, J. (2022) ”The applicability of Virtyal Reality-Based Training for Controlling Anger in Aggressive Individuals”. Cyberpsychology Behavior and Socil Networking, published online 10. maj: https://doi.org/10.1089/cyber.2021.0193.

Abstract: https://neurosciencenews.com/virtual-reality-anger-management-20590/

 

Vores nuværende følelser forvrænger vores hukommelse.

Prati, A. & Senik, C. (2022) ”Feeling Good is Better”. Psychological Science 33(11).

Abstract: https://neurosciencenews.com/happiness-feelings-memories-21803/

 

Midfrontal thetaaktivitet ved psykiatrisk sygdom.

McLoughlin, G., Gyurkovics, M., Palmer, J. & Makeig, S. (2022) ”Midfrontal Theta Activity in Psychiatric Illness: An Index of Cognitive Vulnerabilities Across Disorders”. Biological Psychiatry 91(2), s. 173-182.

Abstract: https://www.kcl.ac.uk/news/brain-monitoring-suggests-common-link-between-electrical-tremors-and-mental-health-disorders

 

Mus, der viste tegn på stress, depression eller autisme, fik flere theta i mediale præfrontal cortex.

Kuga, N., Abe, R., Takono, K., Ikegava, Y. & Sakasi, T. (2022) ”Prefrontal-amygdalar oscillations related to social behavior in mice”. Life, 17. maj 17.

Abstract: https://neurosciencenews.com/social-behavior-brain-waves-20901/

 

Lav til moderat stress styrker arbejdshukommelsen, hvorimod højt stressniveau sænker aktiviteten i dorsolateral præfrontal cortex.

Oshri, A., Cui, Z., Owens, M.M., Carvalho, C.A. & Sweet, L. (2022) ”Low-to-moderate level of perceived stress strengthens working memory: Testing the hormesis hypothesis through neural activation”. Neurologia 176.

Abstract: https://neurosciencenews.com/stress-memory-21928/

 

Allerede eksisterende angst, depression, kronisk stress og angst giver 50 procent øget risiko for at udvikle Long-COVID efter coronavirusinfektion.

Tye, S. (2022) ”Being Stressed Out Before You Get COVID Increases Your Chances of Long COVID”. The Conversation, 23. oktober.

Abstract: https://neurosciencenews.com/long-covid-stress-21703/

Tanker, vi tænker om de tanker, vi tænker, fastholder os i en negativ tilstand, og her kan metakognitiv terapi hjælpe.

Pedersen, H., Grønnæss, I., Bendixen, M., Hahen, R. & Kennair, L.E.O. (2022) ”Metacognitions and brooding predict depressive symptoms in a community adolescent sample”. BMC Psychiatry 22, article 157.

Abstract: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-022-03779-5

 

Default Mode Network-aktivitet øges under indadrettet tankegang og falder under eksternt rettede opgaver, der kræver fokuseret opmærksomhed.

Dobryakova, E. & Smith, D.V. (2022) ”Reward enhances connectivity between the ventral striatum and the default mode network”. Neuroimage 258, september, article 119398.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811922005158?via%3Dihub

 

Fakta, der strider mod ens egen opfattelse, betragtes som en trussel.

Bellizzi, K.M. (2022) ”Cognitive Bias and Brain Biology Help Explain Why Facts Don’t Change Minds”. The Conversation, 13. august.

Abstract: https://neurosciencenews.com/facts-worldview-21233/

 

Stresshormon reducerer altruistisk adfærd hos empatiske mennesker.

Schulreich, S., Tusche, A., Kanske, P. & Schwabe, L. (2022) ”Altruism under Stress: Cortisol Negatively Predicts Charitable Giving and Neural Value Representations Depending on Mentalizing Capacity”. Journal of Neuroscience 42(16), s. 3445-3460.

Abstract: https://neurosciencenews.com/cortisol-altrusim-empathy-20262/

 

Stress kan gøre dig mere egoistisk.

Tusche, A. (2022) ”Stress can make you more selfish if you´re good at understanding others’ points of view”. The Conversation, 11. may.

Abstract: https://neurosciencenews.com/stress-altruism-20621/

 

Når en person føler sig stresset, er han eller hun mere tilbøjelig til at lægge mærke til og reflektere over partnerens negative adfærd frem for vedkommendes positive adfærd.

Neff, L.A. & Buch, A.A. (2022) ”When Rose-Colored Glasses Turn Cloudy: Stressful Life Circumstances and Perceptions of Partner Behavior in Newlywed Marriage”. Social Psychology and Science, 26. september 26.

Abstract: https://neurosciencenews.com/stress-partner-behavior-21517/

 

Mangel på søvn forringer også vores grundlæggende sociale samvittighed, hvilket får os til at trække vores ønske og vilje til at hjælpe andre mennesker tilbage.

Guo, R., Wang, Y., Yan, R., Chen, B. Ding, W., Gorczyca, M.T., Ozsoy, S., Cai, L., Hines, R.L., Tseng, G.C., Allocca, G., Dong, Y., Fang, J. & Huang, Y.H. (2022) ”Rapid Eye Movement Sleep Engages Melanin-Concentrating Hormone Neurons to Reduce Cocaine Seeking”. Biological Psychiatry 92(11), s. 880-894.

Abstract: https://neurosciencenews.com/rem-sleep-drug-relapse-21126/

 

Information om nye erfaringer erhverves hurtigt ved at koble dem til mønstre, der allerede er til stede i amygdala og præfrontale cortex.

Miyawaki, H. & Mizuseki, K. (2022) ”De novo inter-regional coactivations of preconfigured local ensembles support memory”. Nature Communications 13, article 1272.

Abstract: https://neurosciencenews.com/memory-global-network-20402/

 

Nye vaner er diakron indlæring, men kræver synkron viljestyrke.

Irving, Z.C., Bridges, J., Glasser, A., Bermudez, J.P. & Sripada, C. (2022) ”Will-powered: Synchronic regulations is the difference marker for self-control”. Cognition 225, august, article 105154.

Abstract: https://neurosciencenews.com/willpower-self-control-21212/

Mennesker med større selvkontrol har et roligere sind, hvilket i sig selv genererer færre distraktioner fra stimuli.

Kleinert, T., Nash, K., Leota, J., Koenig, T, Heinrichs, M. & Schiller, B. (2022) ”A Selv-Controlled Mind is Reflected by Stable Mental Procesing”. SAGE Journals 33(12).

Abstract: https://neurosciencenews.com/self-control-calmness-21241/

 

Dine yndlingssange afslører dit tilknytningsmønster.

Alaei, R., Rule, N.O. & MacDonald, G. (2022) ”Individuals’ favorite songs’ lyrics reflect their attachment style”. Personal Relationships 29(4), s. 778-794.

Abstract: https://neurosciencenews.com/music-attachment-style-21819/

 

Når vi lytter til en sang, forudser vores hjerne, hvad der derefter sker. Rammer vi rigtigt, kan vi lide sangen.

Marion, G. (2022) ”Why certain types of music make our brains sing, and others don’t”. The Conversation, 24. november.

Abstract: https://neurosciencenews.com/music-preference-prediction-21946/

 

Fysiske færdigheder kaldet motoriske erindringer kodes anderledes i vores hjerner end vores erindringer for navne eller fakta.

Hwang, F., Roth, R.H., Wu, Y., Sun, Y., Kwon, D.K., Liu, Y. & Ding, J.B. (2022) ”Motor learning selectively strengthens cortical and striatal synapses of motor engram neurons”. Neuron 110(17), s. 2790-2801.

Abstract: https://neurosciencenews.com/motor-memory-formation-21062/

 

Hjerneskader i The Default Mode Network mindsker depression. Hjerneskader i dorsolateral præfrontal cortex øger depression.

Trapp, N.T., Bruss, J.E., Manzel, K., Grafman, J., Tranel, D. & Boes, A.D. (2022) ”Large-scale lesion symptom mapping of depression identifies brain region for risk and resilience”. Brain, 61, oktober.

Abstract: https://neurosciencenews.com/depression-risk-brain-21640/

 

Ældre voksne viste større aktivitet i Default Mode Network. DMN er aktiv, når vi drøvtygger, dagdrømmer eller vandrer i sindet.

Grennan, G., Balasubramani, P.P., Vahidi, N., Ramanathan, D., Jeste, D.V. & Mishra, J. (2022) ”Dissociable neural mechanisms of cognition and well-being in youth versus healthy aging”. Psychology and Aging 37(7), s. 827-842.

Abstract: https://neurosciencenews.com/cognition-well-being-age-21431/

 

Psilocybin øger hjerneforbindelsen hos mennesker med depression.

Daws,. R.E., Timmermann, C., Giribaldi, B., Sexton, J.D., Wall, M.B., Erritzoe, D., Roseman, L., Nutt, D. & Carhart-Harris, R. (2022) ”Increased global integration in the brain after psilocybin therapy for depression”. Nature Medicine 28, s. 844-851.

Abstract: https://neurosciencenews.com/psilocybin-brain-connectivity-depression-20358/

 

En enkelt dosis psilocybin øger antallet af neuronale forbindelser med ti procent.

Kwan, A.C., Olson, D.E., Preller, K.H. & Roth, B.L. (2022) ”The neural basis of psychedelic action”. Nature Neuroscience 25, s. 1407-1419.

Abstract: https://neurosciencenews.com/psychedelics-brain-pathways-21712/

 

Psilocybin virker langt bedre og hurtigere end exitalopram, fordi det lammer Default Mode Network, der er aktivt, når vi drøvtygger.

Tweedy, C. (2022) ”Psychedelics: how they act on the brain to relieve depression”. The Conversation, 19. maj.

Abstract: https://neurosciencenews.com/psychedelics-depression-20623/

Depressive har, når depressionen er ovre, stadigvæk problemer med opmærksomhed og kognition. Spil som ”Hvilken vej peger pilen?” hjælper.

Keefe, R.S.E. & Etkin, A. (2022) ”Video Game-Based Intervention Helped Reduce Cognitive Deficits in Depressed Patients”. Brain & Behavior, 17. november.

Abstract: https://www.bbrfoundation.org/content/video-game-based-intervention-helped-reduce-cognitive-deficits-depressed-patients

 

Udbrud af gammafrekvensrytmer i den præfrontale cortex koordinerer den neurale repræsentation af den information, der holdes i tankerne, hvilket betyder, at opmærksomhed giver gammabølger.

Lundqvist, M., Rose, J., Brincat, S.L., Warden, M.R., Buschman, T.J., Herman, P. & Miller, E.K. (2022) ”Reduced variability of bursting activity during working memory”. Scientific Reports 12, article 15050.

Abstract: https://neurosciencenews.com/pfc-varability-focus-21363/

 

Konstante push-meddelelser eller blot tilstedeværelsen af mobilen påvirker kognitionen, mindsker koncentrationen, øger distraktionen og afleder opmærksomheden.

Horwood, S. (2022) ”Ping, your pizza is on its way. Ping, please rate the driver. Yes, constant notifications really do tax your brain”. The Conversation, 8. december.

Abstract: https://neurosciencenews.com/smartphone-notifications-cognition-22048/

 

Selvom der bliver flere og flere med demens, bliver der endnu flere, der ikke har det. Procentandelen med demens falder, hvilket betyder, at det er muligt at gøre noget selv.

Lenze, E.J., Voegtle, M., Miller, J.P., Ances, B.M., Balota, D.A., Barch, D., Depp, C.A., Dinez, B.S., Eyler, L.T., Foster, E.R., Gettinger, T.R., Head, D., Hershey, T., Klein, S., Nivhols, J.F., Nicol, G.e., Nishino, T., Patterson, B.W., Rodebaugh, T.L., Schweiger, J., Shimony, J.S., Sinacore, D.R., Snyder, A.Z., Tate, S., Twamley, E.W., Wing, D., Wu, G.F., Yang, L., Yingling, M.D. & Wetherell, J.L. (2022) ”Effect of Mindfulnes Training and Exercise on Cognitive Function in Older Adults: A Randomized Clinical Trail”. JAMA 328 (22), s. 2218-2229.

Abstract: https://neurosciencenews.com/exercise-mindfulness-aging-cognition-22073/

 

Hippocampus og den præfrontale cortex, centeret for højere tænkning, er hos kronisk deprimerede patienter skrumpet rent fysisk.

Caspi, A. & Moffitt, T.E. (2022) ”In Large Study, Those Diagnosed with a Psychiatric Disorder Were More Likely to Develop Dementia”. Brain & Behavior, 1. september.

Abstract: https://www.bbrfoundation.org/content/large-study-those-diagnosed-psychiatric-disorder-were-more-likely-develop-dementia

 

Depression øger risikoen for demens med 51 procent.

Yang, L., Deng, Y., Leng, Y., Ou, Y., Li, Y., Chen, S., He, X., Wu, B., Huang, Y., Kuo, K., Feng, W., Dong, Q., Feng, J., Suckling, J., Smith, D., Cheng, W. & Yu, J. (2022) “Depression, Depression Trearments, and Risk of Incident Dementia: A Prospektive Cohort Study of 354.313 Participants”. Biological Psychiatry, 3. september.

Abstrakt: https://neurosciencenews.com/depression-dementia-21660/

 

Angstmedicin benzodiazepin påvirker mikrogliaceller der modulerer neuronoverførsel og skaber kognitiv tilbagegang og demens.

Shi, Y., Cui, M., Ochs, K., Brendel, M., Strübing, F.L., Briel N., Eckenweber, F., Zou, C., Liu, G., Middleton, R.J., Rupprecht, R., Rudolph, U., Zeilhofer, H.U., Rammes, G., Herms, J. & Dorostkar, M.M. (2022) “Long-term diazepam treatment enchances microglial spine engulfment and impairs cognitive performance via the mitochondrial 18 kDa translocator protein (TSPO). Nature Neuroscience, vol. 25, s. 317-329.

Abstrakt: https://www.nature.com/articles/s41593-022-01013-9

 

Depression giver dobbelt risiko for demens, ud fra undersøgelse af 600.000 danskere.

Larsen, E.N., Sloth, M.M., Osler, M., Wium-Andersen, I.K. &Jørgensen, T.S.H. (2022) “Depression in adolthood and risk of dementia later in life: A Danish register-based cohort study of 595.828 men”. Journal of Affective Disorders 302, s. 25-32. Abstrakt: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35066008/

Tiden går hurtigere for gamle mennesker pga perioder hvor der laves færre minder.

Ogden, R. (2022) “Why we feel like Christmas comes around more quickly each year”. The Conversation, 22. November.

Abstrakt: https://neurosciencenews.com/christmas-aging-time-perception-21947/

 

Voksne lider at tillært uopmærksomhed. Selektiv udvælgelse kan læres af børns dissocierede opmærksom mod det hele.

Blanco, N.J., Turner, B,M. & Sloutsky, V.M. . (2022) “The benefits of immature cognitive control: How distributed attention guards against learning traps”. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 226-2023, Article 105548.

Abstrakt: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096522001771?via%3Dihub

 

Ældre der laver intellektuelt stimulerende aktiviteter såsom at læse, skrive eller lave håndværk har 23 procents lavere risiko for demens.

Su, S., Shi, L., Zheng, Y., Sun, Y., Huang, X., Zhang, A., Que, J., Sun, X., Shi, J., Bao. Y. & Lu, L. (2022) “Leisure Activities and the Risk of Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis”. Neurology, oktober 11, 99 (15).

Abstrakt: https://n.neurology.org/content/99/15/e1651

 

Mnemonisk strategitræning øgede aktiviteten i flere hjerneområder, og mindskede kognitiv tilbagegang.

Hampstead, B.M., Stringer, A.Y., Iordan, A.D., Snyder, R.P. & Sathian, K. (2022) ”Toward rationel use of cognitive training in those with mild cognitive impairment”. Alzheimers & Dementia, 6. juli.

Abstract: https://neurosciencenews.com/memory-cognitive-training-21095/

 

For hver ekstra mental aktivitet bevares tankeevner, og demens forsinkes med 13 år. Fysisk aktivitet hjælper kun kvinder mod demens.

Pa, J., Aslanyan, V., Casaletto, K.B., Renteria, M.A., Harrati, A., Tom, S.E., Armstrong, N., Rajan, K., Avila-Rieger, J., Gu, Y., Schupf, N., Manly, J., Brickman, A. & Zahodne, L. (2022) ”Effects of Sex, APOE4, and Lifestyle Activities on Cognitive Reserve in Older Adults”. Neurology 99(8), 23. august.

Abstract: https://n.neurology.org/content/99/8/e789

 

Videospil kan forbedre de kognitive evner.

Chaarani, B., Ortigara, J., Yuan, D., Lose, H., Potter, A. & Garavan, H.P. (2022) ”Association of Video Gaming With Cognitive Performance Among Children”. JAMA Open Network 5(10), article e2235721.

Abstrakc: https://neurosciencenews.com/gaming-cognition-children-21715/

Oversigt over mere end 100 publicerede undersøgelser, der har vist forbedringer i kognition (opmærksomhed, hastighedsbehandling, hukommelse og andre eksekutive funktioner) ved brug af Brain HQ-træningsprogrammer.                                                                                                                                 https://www.brainhq.com/world-class-science/the-proven-benefits-of-brainhq/

 

At kunne flere sprog giver kognitiv reserve i form af flere komplekse neurale netværk, der forebygger kognitiv tilbagegang som demens.

Gallo, F., Kubiak, J. & Myachykov, A. (2022) ”Add Bilingualism to the Mix: L2 Profiency Modulates the Effect of Cognitive Reserve Proxies on Executive Performance in Healthy Aging”. Frontiers in Psychology, Section Cognition 13.

Abstract: https://neurosciencenews.com/bilingual-brain-aging-20359/

 

Musikalsk træning var med til at øge humøret og reducere symptomer på stress og angst. Den multisensoriske proces blev forbedret.

Che, Y., Jicol, C., Ashwin, C. & Petrini, K. (2022) ”An RCT study showing few weeks of music lessons enhance audio-visual temporal processing”. Scientific Reports 12, article 20087.

Abstract: https://neurosciencenews.com/piano-audio-visual-stress-21994/

 

Gestalt-barken konstruerer vores egne versioner af virkelighed.

Lieberman, M. (2022) ”SEEing Minds, Matter, and Meaning: The Ceeing Model of Pre-Reflective Subjective Con”trual”. PsyArXiv Preprint, 28. januar.

Abstract: https://neurosciencenews.com/native-realism-neuroscience-20789/

 

Når en sætning ikke kan fortolkes ved at genkalde et billede fra hukommelsen, er vi afhængige af frivillig fantasi til at konstruere et nyt mentalt billede i vores sind.

Vyshedsky, A. (2022) ”Language evolution is not limites to speech acquisition: a large study of language development in children with language deficits highlights the importance of the voluntary imagination component of language”. Rio Journal, 14. juli.

Abstract: https://neurosciencenews.com/language-evolution-21047/

 

Vi generaliserer for at sænke sandsynligheden for at blive overrasket.

Pain, R., Kirchoff, M.D. & Mann, S.F. (2022) ”Life Hates Surprises: Can an Ambitious – Free Energy Principle – Theory Unify Biology, Neuroscience and Psychology?”. The Conversation, 14. august.

Abstract: https://neurosciencenews.com/free-energy-principle-21248/

 

Hjernen er en forudsigelsesmaskine, der altid er aktiv.

Heilbron, M., Armeni, K., Schoffelen, J.M., Hagoort, P. & de Lange, F.P. (2022) ”A hierarchy of linguistic predictions during natural language comprehension”. PNAS 119 (32), article e2201968119.

Abstract: https://neurosciencenews.com/prediction-brain-21183/

 

Humor og latter består af forvirring, opløsning og meddelelse om, at jeg ikke er farlig.

Bellieni, C.V. (2022) ”Why Do WE Laugh? New Study Considers Possible Evolutionary Reasons Behind This Very Human Behaviour”. The Conversation, 22. september.

Abstract: https://neurosciencenews.com/laughter-evolution-21510/

 

Evnen til at undertrykke impulser og dominerende adfærdsreaktioner opstår i den tidlige barndom med markante forbedringer mellem tre og fire år.

Berger, P., Friederici, A.D. & Wiesmann, C.G. (2022) ”Maturational Indices of the Cognitive Control Network Are Associated with Inhibitory Control in Early Childhood”. Journal of Neuroscience 42(32), s. 6258-6266.

Abstract: https://neurosciencenews.com/preschool-brain-inhibition-21011/

 

Kulturelle vaner spiller også ind på, hvor længe børn kan vente i skumfidus-test. Det er en tillært evne.

Yanaoka, K., Michaelson, L.E., Guild, R.M., Dostart, G., Yonehiro, J., Saito, S. & Munakata, Y. (2022) ”Culture Crossing: The Power of Habit in Delaying Gratification”. Psychological Science 33(7).

Abstract: https://neurosciencenews.com/culture-delayed-gratification-21098/

 

Større optimisme er forbundet med længere levetid og en større sandsynlighed for at opnå exceptionel lang levetid.

Koga, H.K., Trudel-Fitzgerald, C., Lee, L.O., James, P., Kroenke, C., Garcia, L., Shadyab, A.H., Salmoirago-Blotcher, E., anson, J.E., Grodstein, F. & Kubzansky, L.D. (2022) ”Optimism, lifestyle, and longevity in racially diverse cohort of women”. Journal of the American Geriatrics Society 70(10), s. 2793-2804.

Abstract: https://neurosciencenews.com/optimism-longevity-20784/

 

Mindfulness slapper hjernen af, hvorimod der ved Tummo-praksis opnås frivillig kontrol over vores stress, der betyder, at vi kan maksimere fysiske og kognitive præstationer.

Kozhevnikov, M., Veronikalrene, A., McDougal, E., Dhond, R. & Samuel, G. (2022) ”Beyond mindfulness: Arousal-driven modulation of attentional control during arousal-based practices”. Current Research in Neurobiology 3, article 100053. Abstract: https://neurosciencenews.com/stress-arousal-meditation-21598/

Mindfulness-timer i skolen virker ikke for teenagere.

Dunning, D., Ahmed, S., Foulkes, L., Griffin, K., Griffiths, K., Leung, J.T., Parker, J., Pi-Sunyer, B.P., Sakhardande, A., Bennett, M., Haag, C., Montero-Marin, J., Packman, D., Vainre, M., Watson, P., Kuyken, W., Williams, J.M.G., Ukoumunne, O.C., Blakemore, S. & Dalgleish, T. (2022) ”The impact of mindfulness training in early adolescence on affective executive control, and on later mental health during the Covid-19 pandemic: a randomised controlled trial”. BMJ Mental Health 25(3).

Abstract: https://mentalhealth.bmj.com/content/25/3/110

 

Mindfulness giver ikke strukturelle ændringer i hjernen, fordi det ikke skaber gammabølger.

Kral, T.A., Davis, K., Korponay, C., Hirshberg, M.J., Hoel, R., Tello, L.Y., Goldman, R.I., Rosenkranz, M.A., Lutz, A. & Davidson, R.J. (2022) ”Absence of stryctural brain changes from mindfulness-based stress reduction: Two combined randomized controlled trials”. Science Advances 20(20).

Abstract: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abk3316

 

Proaktiv tankekontrol er bedre end reaktiv, men reaktiv tankekontrol kan også minimere uønskede tanker.

Fradkin. I. & Eldar, E. (2022) ”If you don’t let it in, you don´t have to get it out: Thought preemtion as a method to control unwanted thoughts”. PLOS Computational Biology, 14. juli.

Abstract: https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1010285

 

Rumlig indlæring forbedrer indlæringen, og når verbal læring omsættes til noget rumligt, giver det bedre verbalt udtryk og et bevis på, at autopilot tænker i billeder.

Cortes, R.A., Peterson, E.G., Kraemer, D.J.M., Kolvoord, R.A., Uttal, D.H., Dinh, N., Weinberger, A.B., Daker, R.J., Lyons, I.M., Goldman, D. & Green, A.E. (2022) ”Transfer from spatial education to verbal reasoning and prediction of transfer from learning-related neural change”. Science Advances 8(32).

Abstract: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo3555

 

Mobil ABMT kan håndtere nød på tværs af kroniske neurologiske tilstande.

Charvet, L., George, A., Cho, H., Krupp, L.B. & Dennis-Tiwary, T.A. (2021) ”Mobile Attention Bias Modification Training Is a Digital Health Solution for Managing Distress in Multiple Sclerosis: A Pilot Study in Pediatric Onset”. Frontiers in Neurology 12, article 719090.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34393986/

 

Effekt af internetbaseret opmærksomhedsbias-modifikation på angsten hos japanske arbejdere.

Tayama, J., Shimazu, A., Ogawa, S. & Nakaya, N. (2021) ”Effect of internet-based attention bian modification on the anxiety of Japanese workers: A randomized controlled trial”. Journal of Occupational Health 63(1), article e12229.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932320/

 

En gamified smartphone-baseret kombineret CBT og AAMT fremmer patientengagement og er effektivt mod depressive symptomer. 

Kukas, C.A., Eskofier, B. & Berking, M. (2021) ”A Gamified Smartphone-Based Intervention for Depression: Randomized Controlled Pilot Trial”. JMIR Mental Health 8(7), article e16643.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34283037/

 

Approach-avoidance modification training – AAMT – kan reducere depressive symptomer. 

Lukas, C.A. & Berking, M. (2021) ”Blending group-based psychoeducation with a smartphone intervention for the reduction of depressive symptoms: results of a randomized controlled pilot study”. Pilot and Feasibility Studies 7(1), s. 57. Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33627198/

 

Fortolkningsbias-modifikationsprogram IMP genererede flere positive fortolkninger og færre negative fortolkninger efter træning.

Zhang, F., Huang, C., Mao, X., Hou, T., Sun, L., Zhou, Y. & Deng, G. (2021) ”Efficacy of the Chinese version interpretation bias modification training in an unselected sample: A randomized trial”. PLOS One 16(7), article e0255224.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29127945

iCBT, der er patientdrevet, har en større effekt på angst end standard-iCBT.

Nissling, L., Krapelien, M., Kaldo, V., Hange, D., Larsson, A., Persson, M. & Weineland, S. (2021) ”Effects of patient-driven iCBT for anxiety in routine primary care and the relation between increased experience of empowerment and outcome: A randomized controlled trial”. Internet Interview 26, article 100456.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34603972/

 

ABM gav en forbedret opmærksomhedskontrol og dermed mindre stofmisbrug.

Parvas, M.A., Malaker, P., Zilverstabd, A., Moeller, S.J., Alia-Klein. N. & Goldstein, R.Z. (2021) ”Attention bias modification in drug addiction: Enhancing control of subsequent habits”. PNAS 118 (23), article e2012941118.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34074751/

 

Effektiviteten til at reducere stress og angst er blevet demonstreret for træningsspil og afslappende videospil for børn, voksne og ældre voksne. 

Pallavicini, F., Pepe, A. & Mantovani, F. (2021) ”Commercial Off-The-Shelf Video Games for Reducing Stress and Anxiety: Systematic Review”. JMIR Mental Health 8(8), article e28150.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34398795/

 

Deprimerede personer med negativ opmærksomhedsbias havde fordel af aktiv ABMT.

Hsu, K.J., Shumake, J., Caffey, K., Risom, S., Labrada, J., Smits, J.A.J., Schnyer, D.M. & Beevers, C.G. (2021) ”Efficacy of attention bias modification training for depressed adults: a randomized clinical trial”. Psychological Medicine 52(16), s. 1-9.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33766151/

 

En lille mængde kognitiv træning reducerede signifikant risikoen og forekomsten af ​​demens blandt ældre voksne.

Driver, M. (2021) ”$44 Million NIH Grant to See if Dementia Can Be Prevented”. Journal of Mental Health, april 2021.

Artikel: https://thejournalofmhealth.com/44-million-nih-grant-to-see-if-dementia-can-be-prevented/

 

Psykiske lidelser er netværkssygdomme, hvor interaktionen mellem neurale enheder er forstyrret. Negative følelser er lig med højere risiko for psykisk sygdom.

Kûhnel, A., Czisch, M., Saemann, P.G., Binder, E.B. & Kroemer, N.B. (2021) ”Spatio-temporal dynamics of stress-induced network reconfigurations refelct negative affectivity”. Biological Psychiatry 92(2), s. 158-169.

Abstract: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(22)00049-X/fulltext

 

Forskellige forskere måler hjernebølgemønstre ved psykiatriske lidelser.

Tarr, P. (2021) ”Using Brainwave Patterns to Predict and Understand Psychiatric Disorders”. Brain & Behavior Research Foundation, maj.

Abstract: https://www.bbrfoundation.org/content/using-brainwave-patterns-predict-and-understand-psychiatric-disorders

 

Stress er en uhaoplevelse, som huskes bedre end en neutral.

Bierbrauer, A., Fellner, M.C., Heinen, R., Wolf, O.T. & Axmacher, N. (2021) ”The memory trace of a stressful episode”. Current Biology 31(23), s. 5204-5213.

Abstract: https://neurosciencenews.com/stress-memory-19481/

 

Magiske svampe giver personer med depression en forøget og langvarig stigning af forbindelser mellem neuronerne.

Hathaway, B. (2021) ”A single dose of psilocybin, the active compound in ‘magic mushrooms’, given to mice promted a long-lasting increase in the connection between neurons”. Yale News, 5. juli.

Abstract: https://news.yale.edu/2021/07/05/psychedelic-spurs-growth-neural-connections-lost-depression?fbclid=IwAR3YHUBhqsMvwbGJ2qjzZxKV1aeeBzHU1vZEZRZ4adMewQmES8nMnxvLItU

Efter to timers kognitiv kontroltræning lærer man at se bort fra alle forstyrrelserne og ignorere distraktioner. Det giver forbedret nøglekredsløb til hukommelsen, og vi bliver bedre til at lære.

Chung, A., Jou, C., Grau-Perales, A., Levy, E.R.J., Dvorak, D., Hussain, N. & Fenton, A.A. (2021) ”Cognitive control persistently enchances hippocampal information processing”. Nature 600, s. 484-488.

Abstract: https://neurosciencenews.com/cognitive-control-learning-19626/

 

Hjernefingeraftryk eller bias over øjenbevægelser ved visuel perception og opmærksomhed kan ændres og forsvinder ved alsheimer.

Van De Ville, D., Farouj, Y., Preti, M.G., Liegeois, R. & Amico, E. (2021) “When makes you unique: Temporality of the human brain fingerprint”. Science Advances, vol. 7, Issue 42.

Abstrakt: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj0751

 

Kompleks sansemotorisk aktivitet, lære nyt sprog eller spille musikinstrument kan regenerere hvidt stof i hjernen og forebygge demens.

Andrews, E., Eierud, C., Banks, D., Harschbarger, T., Michael, A. & Rammell, C. (2021) ”Effects of Lifwlong Musicianship on White Matter Integrity and Cognitive Brain Reserve”. Brain Sciences 11(1), s. 67.

Abstract: https://neurosciencenews.com/music-words-aging-brain-19844/

 

Hippocampus bringer stykker af minder sammen over tid og danner dem til forbindende fortællende minder.

Cohn-Sheehy, B.I., Delarazan, A.I., Reagh, Z.M., Crevelli-Decker, J.E., Kim, K., Barnett, A.J., Zacks, J.M. & Ranganath, C. (2021) ”The hippocampus constructs narrative memories across distant events”. Current Biology 31(22), s. 4935-4945.

Abstract: https://neurosciencenews.com/hippocampus-narrative-memory-19383/

 

At bruge tid på at nyde naturen forbedrer både fysisk og mental sundhed.

Maddock, J.E., Suess, C., Bratman, G.N., Smock, C., Kellstedt, D., Gustat, J., Perry, C.K. & Kaczynski, A.T. (2020) ”Development and validation of self-efficiency and intention measures for spending time in nature”. BMC Psychology 10, article 51.

Abstract: https://neurosciencenews.com/nature-mental-health-20425/

 

ABM’s virkning på angst målt på pupillernes reaktion.

Woody, M.L., Vaughn-Coaxum, R.A., Siegle, G.J. & Price, R.B. (2020) ”Time course of pupillary response to threat words before and after attention bias modification for transdiagnostic anxiety disorders: A randomized controlled trial”. Brain and Behavior 10(8), article e01664.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32633901/

 

Kognitiv bias modifikation til fortolkning, CBM-I, til at reducere social angst gav positive neurale ændringer.

Sakaki, K., Nozawa, T., Ikeda, S. & Kawashima, R. (2020) ”Neural correlates of cognitive bias modification for interpretation”. Social Cognitive and Affective Neuroscience 15(2), s. 247-260.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32322880/

 

CBM for trusselsfortolkninger virker på angstsymptomer og stressreaktivitet.

Rozeman, M., Gonzalez, A., Logan, C. & Goger, P. (2020) ”Cognitive bias modification for threat interpretations: Impact on anxiety symptoms and stress reactivity”. Depression and Anxiety 37(5), s. 438-448.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32301579/

 

Opmærksomhedsbias-modifikation virker hos unge med behandlingsresistent angst.

Pettit, J.W., Bechor, M., Rey, Y., Vasey, M.V., Abend, R., Pine, D.S., Bar-Haim, Y., Jaccard, J. & Silverman, W.K. (2020) ”A Randomized Controlled Trial of Attention Bias Modification Treatment in Youth With Treatment-Resistant Anxiety Disorders”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 59, s. 157-165.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30877049/

Opmærksomhedstræning i form af målstyring forbedrede hverdags eksekutive funktioner og gav reduktioner i depressive symptomer.

Hagen, B.I., Lau, B., Joormann, J., Småstuen, M.C., Landrø, N.I. & Stubberud, J. (2020) ”Goal management training as a cognitive remediation intervention in depression: A randomized controlled trial”. Journal of Affective Disorders 275, s. 268-277.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32734919/

 

Attention Bias Modification hjælper unge med behandlingsresistent angst.

Pettit, J.W., Bechor, M., Rey, Y., Vasey, M.V., Abend, R., Pine, D.S., Bar-Haim, Y., Jaccard, J. & Silverman, W.K. (2020) ”A Randomized Controlled Trial of Attention Bias Modification Treatment in Youth With Treatment-Resistant Anxiety Disorders”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 59, s. 157-165.

Abstract: https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(19)30199-6/fulltext

 

Halvdelen af angstpatienter, der ikke responderede på normal behandling, blev angstfri efter opmærksomhedstræning med glad ansigt, og effekten steg med tiden.

Pettit, J.W., Bechor, M., Rey, Y., Vasey, M.V., Abend, R., Pine, D.S., Bar-Haim, Y., Jaccard, J. & Silverman, W.K. (2020) ”A Randomized Controlled Trial of Attention Bias Modification Treatment in Youth With Treatment-Resistant Anxiety Disorders”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 59, s. 157-165.

Abstract: https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/Forskningsresumeer/Sider/Behandling-af-opm%C3%A6rksomhedsbias-hos-unge-lindrer-angst-.aspx

 

Opmærksomhedstræning ændrer autonom fleksibilitet og giver strukturelle ændringer, som er afgørende for at opretholde kognition.

Lin, F.V., Tao, Y., Chen, Q., Anthony, M., Zhang, Z., Tadin, D. & Heffner, K.L. (2020) ”Processing speed and attention training modifies autonomic flexibility: A mechanistic intervention study”. NeuroImage 213, article 116730.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32165263/

 

Svær depression i senlivet blev forbedret med opmærksomhedstræning og forbedrede kognitiv fleksibilitet og hukommelse.

Morimoto, S.S., Altizer, R.A., Gunning, F.M., Hu, W., Liu, J., Cote, S.E., Nitis, J. & Alexopoulos, G.S. (2020) ”Targeting Cognitive Control Deficits With Neuroplasticity-Based Computerized Cognitive Remediation in Patients With Geriatric Major Depression: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial”. The American Journal of Geriatric Psychiatry 28(9), s. 971-980.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32591170/

 

Både depression og medicinsk behandling af depression giver et ekstraordinært svind i hjernebarken.

Voineskos, A.N., Mulsant, B.H., Dickie, E.W., Neufeld, N.H., Rothschild, A.J., Whyte, E.M., Meyers, B.S., Alexopoulos, G.S., Hoptman, M.J., Lerch, J.P. & Flint, A.J. (2020) ”Effects of Antipsychotic Medication on Brain Structure in Patients With Major Depressive Disorder and Psychotic Features: Neuroimaging Findings in the Context of a Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial”. JAMA Psychiatry 77(7), s. 674-683. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/339521064_Effects_of_Antipsychotic_Medication_on_Brain_Structure_in_Patients_With_Major_Depressive_Disorder_and_Psychotic_Features_Neuroimaging_Findings_in_the_Context_of_a_Randomized_Placebo-Controlled_Clinica

 

Lancet rapport om de 12 bedst undersøgte risikofaktorer for at udvikle demens i USA. Det giver dog kun en indikation for et mindretal af tilfældene, hvilket betyder, at hovedårsagen skal findes i ikke-undersøgte årsager.

Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., Brayne, C., Burns, A., Cihen-Mansfield, J., Cooper, C., Costafreda, S.G., Dias, A., Fox, N., Gitlin, L.N., Howard, R., Kales, H.C., Kivimäki, M., Larson, E.B., Ogunniyi, A., Ortega, V., Ritchie, K., Rockwood, K., Sampson, E., Samus, Q., Schneider, L.S., Selbæk, G., Teri, L. & Mukadam, N. (2020) ”Dementia preventions, intervention and care: 2020 report of the Lancet Commision”. The Lancet 396(10248), s. 413-446.

Abstract: https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30367-6/fulltext

Attention Bias Modification reducerer klinisk depression og øger opmærksomheden mod lykke.

Dai, Q., Hu, L. & Feng, Z. (2019) ”Attentional bias modification reduces clinical depression and enhances attention toward happiness”. Journal of Psychiatric Research 109, s. 145-155.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30551021/

Hjernestrukturændringer induceret af opmærksomhedsbias-modifikationstræning.

Abend, R., Rosenfelder, A., Sgamai, D., Pine, D.S., Tavor, I., Assaf, Y. & Bar-Haim, Y. (2019) ”Brain structure changes induced by attention bias modification training”. Biological Psychology 146, article 107736.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31352029/

Attention Bias Modification er forbundet med fMRI-respons mod negative stimuli hos individer med resterende depression.

Hilland, E., Landrø, N.I., Harmer, C.J. Browning, M., Maglanoc, L.A. & Jonassen, R. (2019) ”Attentional bias modification is associated with fMRI response toward negative stimuli in individuals with residual depression: a randomized controlled trial”. Journal of Psychiatry & Neuroscience 45(1), s. 23-33.
Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31397551/

 

AMB virker mod resterende depressionssymptomer.

Jonassen, R., Harmer, C.J., Hilland, E., Maglanoc, L.A., Kraft, B., Browning, M., Stiles, T.C., Haaland, V.Ø., Berge, T. & Landrø, N.I. (2019) ”Effects of Attentional Bias Modification on residual symptoms in depression: a randomized controlled trial”. BMC Psychiatry 19(1), s. 141.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31068158/

 

Alle har gavn af ABM mod angst, men personer med langvarig amygdalarespons opnår mindre resultater.

Woody, M.L., Yang, J.O., Cummings, L., Gilchrist, D., Graur, S., Siegle, G.J. & Price, R.B. (2019) ”Protracted amygdalar response predicts efficacy of a computer-based intervention targeting attentional patterns in transdiagnostic clinical anxiety”. Translational Psychiatry 9(1), s. 121.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30923309/

 

Sammenhængene mellem alder, læreprocesser og klinisk respons på ABMT.

Abend, R., Naim, R., Pergamin-Hight, L., Fox, N.A., Pine, D.S. & Bar-Haim, Y. (2019) ”Age Moderates Link Between Training Effects and Treatment Response to Attention Bias Modification Treatment for Social Anxiety Disorder”. Journal of Abnormal Child Psychology 47(5), 881-894.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30426323/

 

Digitale mentale sundhedsinterventioner er effektive til at forbedre depression, angst og psykologisk velvære blandt universitetsstuderende.

Wafford, Q.E. & Graham, A.K. (2019) ”Digital Mental Health Interventions for Depression, Anxiety, and Enhancement of Psychological Well-Being Among College Students: Systematic Review”. Journal of Medical Internet Research 21(7), article e12869.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31333198/

 

BC-ABM og ACT giver betydelige reduktioner i symptomer og er en lovende behandling mod PTSD.

Lazarov, A., Suarez, Jimenez, B., Abend, R., Naim, R., Shvil, E., Helpman, L., Zhu, X., Tapini, A., Duroski, A., Rom, R., Schneier, F.R., Pine, D.S., Bar-Haim, Y. & Neria, Y. (2019) ”Bias-contingent attention bias modification and attention control training in treatment of PTSD: a randomized control trial”. Psychological Medicine 49(14), s. 2432-2440.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30415648/

 

Resultater understøtter ABM’s potentiale til at reducere unges angst.

Chang, S.W., Kuckertz, J.M., Bose, D., Carmona, A.R., Piacentini, J. & Amir, N. (2019) ”Efficacy of Attention Bias Training for Child Anxiety Disorders: A Randomized Controlled Trial”. Child Psychiatry & Human Development 50(2), s. 198-208.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30051155/

 

Opmærksomhed mod trussel er impliceret som nøglemekanismer i angst og kan modificeres gennem ABM.

Price, R.B., Woody, M.L., Panny, B. & Siegle, G.J. (2019) ”Pinpointing mechanisms of a mechanistic treatment: Dissociable roles for overt and covert attentional processes in acute and long-term outcomes following Attention Bias Modification”. Clinical Psychological Science 7(5), s. 1042-1062.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31984167/

 

Effekten af ​​app-støttede smartphone-interventioner til almindelige psykiske problemer blev således bekræftet. 

Linardon, J., Cuijpers, P., Carlbring, P., Messer, M. & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2019) ”The efficacy of app-supported smartphone interventions for mental health problems: a meta-analysis of randomized controlled trials”. World Psychiatry 18(3), s. 325-336.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496095/

 

Skiziofrenipatienter får forbredret deres opmærksomhedsevne med computerbaseret hjernetræning.

Prikken, M., Konings, M.J., Lei, W.U., Begemann, M.J.H. & Sommer, I.E.C. (2019) ”The efficacy of computerized cognitive drill and practice training for patients with a schizophrenia-spectrum disorder: A meta-analysis”. Schizophrenia Research 204, s. 368-374.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920996418304791

 

Wellness-program på arbejdspladsen reducerer ikke stress.

Song, Z. & Baicker, K. (2019) ”Effect of a Workplace Wellness Program on Employee Health and Economic  Outcomes: A Randomized Clinical Trial”. Journal of the American Medical Association 321(15), s. 1491-1501.

Abstract: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2730614

 

De fleste eller alle effekter af antidepressiva mod ​​depression og angst skyldes placebo.

Kirsch, I. (2019) ”Placebo Effect in the Treatment of Depresion and Anxiety”. Frontiers Psichiatry, sec. Psychological Therapy and Psychosomatics 10.

Abstract: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00407/full

 

Antidepressiva associeres med demens.

Richardson, K., Fox, C., Maidment, I., Steel, N., Loke, Y.K., Arthur, A., Myint, P.K., Grossi, C.M., Mattishent, K., Bennett, K., Campekk, N.L., Boustani, M., Robinson, L., Brayne, C., Matthews, F.E. & Savva, G.M. (2019) ”Anticholinergic drugs and risk of dementia: case-control study – October 31, 2019”. BMJ 2019, Article 367.

Abstrakt: https://www.bmj.com/content/367/bmj.l6213

 

ABM forbedrer iboende netværk for opmærksomhedskontrol.

Hakamata, Y., Mizukami, S., Komi, S., Sato, E., Moriguchi, Y., Motomura, Y., Mauro, K., Izawa, S., Kim, Y., Hanakawa, T., Inoue, Y. & Tagaya, H. (2018) ”Attentional bias modification alters intrinsic functional network of attentional control: A randomized controlled trial”. Journal of Affective Disorders 238., s. 472-481.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29929157/

 

ABM er et potentielt effektivt beskyttende værktøj til temperamentsmæssigt udsatte børn.

Liu, P., Taber-Thomas, B.C., Fu, X. & Perez-Edgar, K.E. (2018) ”Biobehavioral Markers of Attention Bias Modification in Temperamental Risk for Anxiety: A Randomized Control Trial”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 57(2), s. 103-110.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413142/

 

ABM mod angst kan forbedres, hvis det kan rettes direkte mod den enkeltes trusselsbillede.

Price, R.B., Cummings, L., Gilchrist, D., Grauer, S., Banihashemi, L., Kuo, S.S. & Siegle, G.J. (2018) ”Towards personalized, brain-based behavioral intervention for transdiagnostic anxiety: Transient neural responses to negative images predict outcomes following a targeted computer-based intervention”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 86(12), s. 1031-1045.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30507228/

Resultaterne beviser fordelene ved videospiltræning på kognitive og følelsesmæssige færdigheder for voksne, især hos unge voksne.

Pallavicini, F., Ferrari, A. & Mantovani, F. (2018) ”Video Games for Well-Being: A Systematic Review on the Application of Computer Games for Cognitive and Emotional Training in the Adult Population”. Frontiers in Psychology 9, s. 2127.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30464753/

 

Opmærksomhedstræning modulerer neurofysiske abnormiteter hos personer med PTSD.

Badura-Brack, A., McDermott, T.J., Becker, K.M., Ryan, T.J., Khanna, M.M., Pine, D.S., BarHaim, Y., Hendrichs-Graham, E. & Wilson, T.W. (2018) ”Attention training modulates resting-state neurophysiological abnormalities in posttraumatic stress disorder”. Psychiatry Research: Neuroimaging 271, s. 135-141.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29174765/

 

Opmærksomhedstræning i form af GMT giver signifikante resultater i forhold til unge med angst.

Crowley, M.J., Nicholls, S.S., McCarthy, D., Greatorex, K., Wu, J. & Mayes, L.C. (2017) ”Innovations in practice: group mindfulness for adolescent anxiety – results of an open trial”. The Association for Child and Adolescent Mental Health 23(2) 2018, s. 130-133.

Abstract: https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/camh.12214

 

En enkelt dosis ATT gav signifikant plus alfa i regioner, der har med top-down-styring af opmærksomhed og meget mere at gøre.

Knowles, M.M. & Wells, A. (2018) ”Single Dose of the Attention Training Technique Increases Resting Alpha and Beta-Oscillations in Frontoparietal Brain Networks: A Randomized Controlled Comparison”. Frontiers Psychology, Sec. Psychology for Clinical Settings 9. Abstract:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01768/full?fbclid=IwAR13X8W92lJzha17Y2yenZTPVtqHQ8PYfG9bFmZKx0p2LDbO57uOmdcSkvY

 

Opmærksomhedstræning viste øget blodiltning i den højre inferior frontale gyrus, den højre dorsolaterale     præfrontale cortex og den overlegne parietale lobule, sammenlignet med en kontroltilstand. ATT øgede områder af det kognitive kontrolnetværk og dorsale opmærksomhedsnetværk.

Rosenbaum, D., Mair, J.M., Hudak, J., Metzger, F.G., Wells, A., Fallgatter, J. &

Ehlis, A. (2018) ”Neurophysiological correlates of the attention training technique:  A component study”. NeuroImage: Clinical 19, s. 1018-1024. 

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213158218302043

 

Bevidstheden bakker for det meste op om, hvad autopiloten sender, dels fordi det er lettest, og del fordi bevidstheden ”lammes” af negative tankemønstre kaldet CAS.

Capobianco, L., Morris, J.A. & Wells, A. (2018) ”Worry and rumination: do they prolong physiological and affective recovery from stress?”. Anxiety, Stress and Coping 31(3), s. 1-13. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/323145423_Worry_and_rumination_do_they_prolong_physiological_and_affective_recovery_from_stress

 

Virkningen af opmærksomhedsbias-modifikation kan måles biologisk på gravides stress- og angstniveau.

Dennis-Tiwary, T.A., Denefrio, S. & Gelber, S. (2017) ”Salutary effects of an attention bias modification mobile application on biobehavioral measures of stress and anxiety during pregnancy”. Biological Psychology 127, s. 148-156.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28478138/

 

CBM er effektivt mod angst hos voksne, og resultaterne fremhæver nogle forhold, hvor CBM er mest effektivt.

Jones, E.B. & Sharpe, L. (2017) ”Cognitive bias modification: A review of meta-analyses”. Journal of Affective Disorders 223, s. 175-183.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28759865/

ABM-500 bias-reduktion signifikant forbundet med øget smertetolerance.

Bowler, J.O., Bartholomew, K.J., Kellar, I., Makintosh, B., Hoppitt, L. & Bayliss, A.P. (2017) ”Attentional bias modification for acute experimental pain: A randomized controlled trial of retraining early versus later attention on pain severity, threshold and tolerance”. European Journal of Pain 21(1), s. 112-124.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27351896/

 

ABM-positiv-søgning-træning virker lovende til at reducere angst. 

Mogg, K., Waters, A.M. & Bradley, B.P. (2017) ”Attention Bias Modification (ABM): Review of Effects of Multisession ABM Training on Anxiety and Threat-Related Attention in High-Anxious Individuals”. Clinical Psychological Science 5(4), s. 698-717.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28752017/

 

Psykologiske interventioner leveret via smartphone-enheder kan reducere angst.

Firth, J., Torous, J., Nicholas, J., Carney, R., Rosenbaum, S. & Sarris, J. (2017) ”Can smartphone mental health interventions reduce symptoms of anxiety? A meta-analysis of randomized controlled trials”. Journal of Affective Disorders 218, s. 15-22.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28456072/

 

ABMT har potentiale som en forebyggende intervention for at reducere risikoen for stressrelaterede symptomer forbundet med kampeksponering.

Wald, I., Bitton, S., Levi, O., Zusmanovich, S., Fruchter, E., Ginat, K., Charney, D.S., Pine, D.S. & Bar-Haim, Y. (2017) ”Acute delivery of attention bias modification training (ABMT) moderates the association between combat exposure and posttraumatic symptoms: A feasibility study”. Biological Psychology 122, s. 93-97.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26780267/

 

Elektronisk kognitiv træning opbygger en kognitiv reserve, så de demente borgere har mere at ”trække på” i opgaver i hverdagen.

Smærup, M.  (2017) ”Opmærksomhedstræning med teknologi”. Artikel i Via University College.

Abstract: https://viden.via.dk/evu/opmaerksomheds-traening-med-teknologi

 

ABM giver spontane hjerneaktivitetsændringer hos unge kvinder med subtærskeldepression.

Li, H., Wei, D., Browning, M., Du, X., Zhang, Q. & Qiu, J. (2016) ”Attentional bias modification (ABM) training induces spontaneous brain activity changes in young women with subthreshold depression: a randomized controlled trial”. Psychological Medicine 46(5), s. 909-920.
Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26554304/

 

ABM virker for unge med svær depression.

Yang, W., Zhang, J.X., Ding, Z. & Xiao, L. (2016) ”Attention Bias Modification Treatment for Adolescents With Major Depression: A Randomized Controlled Trial”. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 55(3), s. 208-218.e2.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903254/

 

Attention Bias Modification behandler teenagere med alvorlig depression.

Yang, W., Zhang, J.X., Ding, Z. & Xiao, L. (2016) ”Attention Bias Modification Treatment for Adolescents With Major Depression: A Randomized Controlled Trial”. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 55(3), s. 208-218.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890856715008217

 

ABMT gav signifikante reduktioner i social angst.

Pergamin-Hight, L., Pine, D.S., Fox, N.A. & Bar-Haim, Y. (2016) ”Attention bias modification for youth with social anxiety disorder”. Journal of Child Psychology and Psychiatry 57(11), s. 1317-1325.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27435286/

 

ABM reducerer signifikant deltagernes frygt for negative evalueringer og interaktionel angst.

Liang, C.W. & Hsu, W.Y. (2016) ”Effects of attention bias modification with short and long stimulus-duration: A randomized experiment with individuals with subclinical social anxiety”. Psychiatry Research 240, s. 80-87.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27092860/

Fire sessioner med ABMT, leveret til soldater før kampudsendelse, mindskede PTSD-risikoen efter kampeksponering. 

Wald, I., Ginat, K., Stolin, E., Dagan, D., Bliese, P.D., Quartana, P.J., Sipos, M.L., Pine, D.S. & Bar-Haim, Y. (2016) ”Selective prevention of combat-related post-traumatic stress disorder using attention bias modification training: a randomized controlled trial”. Psychological Medicine 46(12), s. 2627-2637.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27377418/

 

ATT er siden blevet anerkendt som en effektiv stand-alone-behandling for både angst og depressive lidelser.

Fergus, T.A. & Bardeen, J.R. (2016). ”The attention training technique: A review of a neurobehavioral therapy for emotional disorders”. Cognitive and Behavioral Practice, 23(4), s. 502-516.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2015-59112-001

 

En systematisk gennemgang af effektiviteten af ​​opmærksomhedstræningsteknikken i kliniske og ikke-kliniske prøver. ATT er effektiv til behandling af angst og depressive lidelser og kan afhjælpe nogle symptomer på skizofreni.

Knowles, M.M., Foder, F., El-Deredy, W. & Wells, A. (2016) ”A Systematic Review of Efficacy of the Attention Training Technique in Clinical and Nonclinical Samples”. Journal of Clinical Psychology 72, s. 999-1025.

Abstract: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.22312

 

ATT er blevet anerkendt som en effektiv stand-alone-behandling for både angst og depressive lidelser.

Fergus, T.A. & Bardeen, J.R. (2016) ”The Attention Training Technique: A review of a neurobehavioral therapy for anxiety and related disorders”. Cognitive and Behavioral Practice 23(4), s. 502-506.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1077722915000899?via%3Dihub 

 

Visuel opmærksomhedstræning bremser kognitiv tilbagegang ved mild kognitiv svækkelse og har overførselseffekter til hverdagslivet.

Lin, F., Heffner, K.L., Ren, P., Tivarus, M.E., Brasch, M.S., Chen, DG., Mapstone, M., Persteinsson, A.P. & Tadin, D. (2016) ”Cognitive and Neural Effects of Vision-Based Speed of Processing Training in Older Adults with Amnestic Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study”. Journal of the American geriatrics Society 64(6), s. 1293-1298.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4916855/

 

Målretning af indre årvågenhed i kognitiv træning giver forbedret eksekutive funktioner hos ældre voksne.

Van Vleet, T.M., DeGutis, J.M., Merzenich, M.M., Simpson, G.V., Zomet, A. & Dabit, S. (2016) ”Targeting Alertness to Improve Cognition in Older Adults: A Preliminary Report of Benefits in Executive Function and Skill Acquistion”. Cortex Journal 82, s. 100-118.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969201/

 

I stor undersøgelse var de der var diagnosticeret med en psykiatrisk lidelse mere tilbøjelige til at udvikle demens, fordi længerevarende stress kan medføre celledød i hippocampus.

McEwen, B.S., Nasca, C. & Gray, J.D. (2016) “Stress Effects on Neuronal Structure: Hippocampus, Amygdala, and Prefrontal Cortex”. Neuropsychopharmacology, vol 41, s. 3-23.

Abstrakt: https://www.nature.com/articles/npp2015171

 

Attentional Bias Training reducerer symptomer på angst.

Klosowska, J., Blaut, A. & Paulewicz, B. (2015) ”Attentional bias training in reducing symptoms of anxiety”. Psychiatria Polska 49(1), s. 57-66.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25844410/

 

CBM og iCBT gav signifikante reduktioner i primære mål for depression og fortolkningsbias.

Williams, A.D., O’Moore, K., Blackwell, S.E., Smith, J., Holmes, E.A. & Andrews, G. (2015) ”Positive imagery cognitive bias modification (CBM) and internet-based cognitive behavioral therapy (iCBT): a randomized controlled trial”. Journal of Affective Disorders 178, s. 131-141.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25805405/

Evidens for effekten af ​​cCBT i behandlingen af ​​angst og depressive symptomer hos unge.

Ebert, D.D., Zarski, A.C., Christensen, H., Stikkelbroek, Y., Cuijpers, P., Berking, M. & Riper, H. (2015) ”Internet and computer-based cognitive behavioral therapy for anxiety and depression in youth: a meta-analysis of randomized controlled outcome trials”. PLOS One 10(3), article e0119895.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25786025/

 

ABM er et nyttigt værktøj til forebyggelse af depressive symptomer. 

Yang, W., Ding, Z., Dai, T., Peng, F. & Zhang, J.X. (2015) ”Attention Bias Modification training in individuals with depressive symptoms: A randomized controlled trial”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 49(Pt A), s. 101-111.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25245928/

 

Mange forskningsresultater viser, at Attention Bias Modification virker mod social angst. Enhver hjernetræning kan øge den udøvende kontrol over opmærksomhed og derved hjælpe folk med at hæmme deres angsttanker.

Heeren, A., Mogoase, C., McNally, R.J., Schmitz, A. & Philippot, P. (2014) ”Does attention bias modification improve attentional control? A double-blind randomized experiment with individuals with social anxiety disorder”. Journal of Anxiety Disorders 29, 2015, s. 35-42.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618514001686?via%3Dihub

 

Opmærksomhedstræning i form af kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling af børn og unges angstlidelser.

James, A.C., James, G., Cowdrey, F.A., ​​Soler, A. & Choke, A. (2015) ”Cognitive behavioural therapy for anxiety disorders in children and adolescents”. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, 2. udgave, article CD004690. 

Abstract: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004690.pub4/full

 

Kombineret fysisk og kognitiv træning forbedrer den globale kognition, men mindre udtalt hos ældre voksne med mere alvorlige neurokognitive sygdomme.

Bamidis, P.D., Fissler, P., Papageorgiou, S.G., Zilidou, V., Konstantinidis, E.I., Billis, A.S., Romanopoulou, E., Karagianni, M., Beratis, I., Tsapanou, A., Tsilikopoulou, G., Grigoriadou, E., Lades, A., Kyrillidou, A., Tsolaki, A., Frantzidis, C., Sidiropoulos E., Siountas, S., Matsi, S., Papatriantafyllou, J., Margioti, E., Nika, A., Schlee, W., Elbert, T., Tsolaki, M., Vivas, A.B. & Kolassa, I.T. (2015) ”Gains in cognition through combined cognitive and psysical training: the role of training dosage and severity of neurocognitive disorder”. Frontiers in Aging Neuroscience 7, s. 152.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26300772/

 

Psykiske sygdomme giver reduktion i hjernebarken og nedsat kognition.

Goodkind, M., Eickhoff, S.B., Oathes, D.J., Jiang, Y., Chang, A., Jones-Hagata, L.B., Ortega, B.N., Zaiko, Y.V., Riach, E.L., Korgaonkar, M.S., Grieve, S.M., Galatzer-Levy, I., Fox, P.T. & Etkin, A. (2015) ”Identification of a Common Neurobiological Substrate for Mental Illness”. JAMA Psychiatry 72(4), s. 305-315.

Abstract: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2108651

 

Varierede trænings opgaver målrettet forskellige kognitive funktioner overfører signifikante forbedringer til utrænede områder i hjernen.

Hardy, J.L., Nelson, R.A., Thomason, M.E., Sternberg, D.A., Katovich, K., Farzin, F. & Scanlon, M. (2015) ”Enhancing Cognitive Abilities with Comprehensive Training: A Large, Online, Randomized, Active-Controlled Trial”. Plos, 2. september.

Abstract: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0134467

 

Kognitiv træning bremser nedbrydning af balanceevnen og forbedrer gangfunktionen, mens den er distraheret, hvilket gør det til en lovende tilgang til faldforebyggelse.

Smith-Ray, R.L., Hughes, S.L., Prohaska, T.R., Little, D.M., Jurivich, D.A. & Hedeker, D. (2015) ”Impact of Cognitive Training on Balance and Gait in Older Adults”. The Journal of Gerontology Series B, Psychological Sciences and Social Sciences 70(3), s. 357-366.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24192586/

Lumosity (www.lumosity.com) har øvelser, som med dokumenteret effekt træner alle eksekutive funktioner, inklusive opmærksomheden.

Jaeggi, S.M., Buschkuehl, M., Duncan, G.J., Tsai, N., Sheehan, E. & Au, J. (2015) ”Improving fluid intelligence with training on working memory: a meta-analysis”. Psychonomic Bulletin & Review, 22. april (2), s. 266-377.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25102926/

 

Opmærksomhedsbias-modifikation reducerede social fobi hos unge.

De Voogd, E.L., Wiers, R.W., Prins, P.M.J. & Salemink, E. (2014) ”Visual search attentional bias modification reduced social phobia in adolescents”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 45(2), s. 252-259.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24361543/

 

ABM mod angst gav strukturelle neurale ændringer.

Britton, J.C., Suway, J.G., Clementi, M.A., Fox, N.A., Pine, D.S. & Bar-Haim, Y. (2014) ”Neural changes with attention bias modification for anxiety: a randomized trial”. Social Cognitive and Affective Neuroscience 10(7), s. 913-920.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25344944/

 

ABM er en lovende ny behandling for børn og unges angstlidelser med fordele i forhold til længerevarende, talebaserede terapier.

Howther, H. & Newman, E. (2014) ”Attention bias modification (ABM) as a treatment for child and adolescent anxiety: a systematic review”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 168, s. 125-135.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25046738/

 

CBM og CBT ændrede negative opmærksomhedsforstyrrelser i en positiv retning og reducerede social angst-symptomer.

Mobini, S., Mackintosh, B., Illingworth, J., Gega, L., Langdon, P. & Hoppitt, L. (2014) ”Effects of standard and explicit cognitive bias modification and computer-administered cognitive-behaviour therapy on cognitive biases and social anxiety”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 45(2), s. 272-279.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24412966/

 

CBM-I kan bruges som et forebyggende værktøj til at hjælpe med at reducere angst.

Hoppitt, L., Illingworth, J.L., MacLeod, C., Hampshire, A., Dunn, B.D. & Mackintosh, B. (2014) ”Modifying social anxiety related to a real-life stressor using online Cognitive Bias Modification for interpretation”. Behavior Research and Therapy 52(100), s. 45-52.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24317281/

 

ABM er en lovende ny behandling til børn og unges angstlidelser og bedre end længerevarende, talebaserede terapier.

Lowther, H. & Newman, E. (2014) ”Attention bias modification (ABM) as a treatment for child and adolescent anxiety: A systematic review. Journal of Affective Disorders 168, s. 125-135.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032714004194

 

Doktorafhandling om 588 studier af Attention Bias Modification, konklusion: stor effekt på angst og depression hos unge.

Brown, A. (2014) ”Predictors of change in treatment outcome for parent-delivered guided CBT bibliotherapy for children with anxiety: Effects of age, severity and comorbidity at long term follow-up”. Doctoral thesis (D.Clin.Psy), UCL (University College London).

Abstract: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449265/ Doktorafhandling: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1449265/3/Thesis_final_volume1_Brown.pdf

 

Computer-opmærksomhedstræning virker hurtigere end escitalopram mod depression og forbedrer eksekutive evner.

Morimoto, S.S., Wexler, B.E., Liu, J., Hu, W., Seirup, J. & Alexopoulos, G.S. (2014) ”Neuroplasticity-based computerized cognitive remediation for treatment-resistant geriatric depression”. Nature Communications 5, s. 4579.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25093396/

Neurokognitiv intervention for drøvtygning ved depression.

Siegle, G.J., Price, R.B., Jones, N.P., Ghinassi, F., Painter, T. & Thase, M.E. (2014) ”You Gotta Work at It: Pupillary Indices of Task Focus Are Prognostic for Response to a Neurocognitive Intervention for Rumination in Depression”. Clinical Psychological Science 2(4), s. 455-471. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/270671663_You_Gotta_Work_at_It_Pupillary_Indices_of_Task_Focus_Are_Prognostic_for_Response_to_a_Neurocognitive_Intervention_for_Rumination_in_Depression

 

Adaptiv opmærksomhedstræning mindsker distraherbarheden hos ældre og forbedrer kognitionen.

Mishra, J., de Villers-Sidani, E., Merzenich, M. & Gazaley, A. (2014) ”Adaptive training diminishes distractibility in aging across species”. Neuron 84(5), s. 1091-1103.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25467987/

 

Neuroplasticitetsbaseret træning kan lette sammenhængende interaktion mellem fjerne hjerneregioner og følgelig forbedre kognitiv ydeevne hos ældre mennesker.

Frantzidis, C.A., Ladas, A.K.I., Vivas, A.B., Tsolaki, M. & Bamidis, P.D. (2014) ”Cognitive and psysical training for the elderly: evaluating outcome efficacy by means of neuropsysiologocal synchronization”. International Journal of Psychophysiology 93(1), s. 1-11.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24472698/

 

Ti års virkning af kognitiv træning på hverdagsfunktioner hos ældre.

Rebok, G.W., Ball, K., Guey, L.T., Jones, R.N., Kim, HY., King, J.W., Marsiske, M., Morris, J.N. Tennstedt, S.L., Unverzagt, F.W. & Willis, S.L. (2014) ”Ten-Year Effects of the Active Cognitive Training Trail on Cognition and Everyday Functioning in Older Adults”. Journal of the American Geriatrics Society 62(1), s. 16-24.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4055506/

 

Ældre voksne med de største fald i eksekutiv funktion oplever flere fald, men kognitiv og opmærksomhedstræning forbedrer dette væsentligt.

Smith-Ray, R.L., Makowski-Woidan, B. & Hughes, S.L. (2014) ”A Randomized Trial to Measure the Impact of a Community-Based Cognitive Training Intervention on Balance and Gait in Cognitively Intact Black Older Adults”. Health Education & Behavior, Peer-reviewed journal 41(1 0), s. 62-29.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4326003/

 

Kombination af ATT med en arbejdshukommelsesopgave øger aktiviteten i den dorsolaterale præfrontale cortex (dlPFC), forbedrer den udøvende kontrol og forstyrrer amygdala-aktiviteten i unipolar depression.

Siegle, G.J., Price, R.B., Jones, N.P., Ghinassi, F., Painter, T. & Thase, M.E. (2014) ”You gotta work at it: Pupillary indices of task focus are prognostic for response to a neurocognitive intervention for rumination in depression”. Clinical Psychological Science 2(4), s. 455-471.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2014-42447-006

 

Seks ugers hjernetræning af ældre voksne viste stærke positive effekter på hverdagens problemløsning og ræsonnement.

Strenzjok, M., Parasuraman, R., Clarke, E., Cisler, D.S., Thompson, J.C. & Greenwood, P.M. (2014) ”Neurocognitive enhancement in older adilts: comparison of three cognitive training task to test a hypothesis of training transfer in brain connectivity”. Neuroimage 85(3), s. 1027-1039.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23933474/

 

Computerized Cognitive Bias Modification CBM viste signifikante reduktioner i primære mål for depressive symptomer og angst.

Williams, A.D., Blackwell, S.E., Mackenzie, A., Holmes, E.A. & Andrews, G. (2013) ”Combining imagination and reason in the treatment of depression: a randomized controlled trial of internet-based cognitive-bias modification and internet-CBT for depression”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 81(5), s. 793-799.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23750459/

Unge med social angst behandlet med CBT-opmærksomhedstræning har positiv effekt i mere end et år efter.

Kerns, C.M., Read, K.L., Klugman, J. & Kendall, P.C. (2013) ”Cognitive behavioral therapy for youth with social anxiety: Differential short and long-term treatment outcomes”. Journal of Anxiety Disorders 27(2), s. 210-215. Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0887618513000212

 

Betydelige kliniske gevinster ved hjælp af guidet selvhjælps-CBT, leveret via forældre, til børns angstlidelser.

Thirlwall, K., Cooper, P.J., Karalus, J., Voysey, M., Willetts, L. & Creswell, C. (2013) ”Treatment of child anxiety disorders via guided parent-delivered cognitive–behavioural therapy: Randomised controlled trial”. The British Journal of Psychiatry 203(6), s. 436-444.

Abstract: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/treatment-of-child-anxiety-disorders-via-guided-parentdelivered-cognitivebehavioural-therapy-randomised-controlled-trial/4CCCF3D323E0034D694BDE3F250AD357

 

Hvilke angstramte børn får mest ud af CBT-opmærksomhedstræning?

Hudson, J.L., Lester, K.J., Lewis, C.M., Tropeano, M., Creswell, C., Collier, D.A., Cooper, P., Lyneham, H.J., Morris, T., Rapee, R.K., Roberts, S., Donald, J.A. & Eley, T.C. (2013) ”Predicting outcomes following cognitive behaviour therapy in child anxiety disorders: the influence of genetic, demographic and clinical information”. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 54, s. 1086-1094.

Abstract: https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12092

 

Opmærksomhedstræning forbedrer kognitiv funktion, opretholder livskvalitet og funktionel uafhængighed, holder over ti år.

Tennstedt, S.L. & Unverzagt, F.W. (2013) ”The Active Study: Study Overview and Major Findings”. Journal of Aging and Health 25(8 0), s. 3-20.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934012/

 

Computerbaseret hjernetræning, specielt opmærksomhedstræning, overgår krydsord i flere mål for kognitiv funktion.

Wolinsky, F.D., Weg, M.W.V., Howren, M.B., Jones, M.P. & Dotson, M.M. (2013) ”A Randomized Controlled Trial of Cognitive Training Using a Visual Speed of Processing Intervention in Middle Aged and Older Adults”. PLoS ONE 8(5).

Abstract: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0061624

 

Cognitive Bias Modification kan reducere angstsårbarhed og lindre dysfunktionel angst.

Macleod, C. & Matthews, A. (2012) ”Cognitive bias modification approaches to anxiety”. Annual Review of Clinical Psychology 8, s. 189-217.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22035241/

 

ABM reducerer pædiatriske angstsymptomer og sværhedsgrad.

Eldar, S., Apter, A., Lotan, D., Edgar, K.P., Naim, R., Fox, N.A., Pine, D.S. & Bar-Haim, Y. (2012) ”Attention bias modification treatment for pediatric anxiety disorders: a randomized controlled trial”. The American Journal of Psychiatry 169(2), s. 213-220.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22423353/

 

Både CBM og CBT gav signifikant reducerede niveauer af social angst, karaktertræksangst og depression og forbedret opmærksomhedskontrol.

Bowler, J.O., Mackintosh, B., Dunn, B.D., Mathews, A., Dalgleish, T. & Hoppitt, L. (2012) ”A comparison of cognitive bias modification for interpretation and computerized cognitive behavior therapy: effects on anxiety, depression, attentional control, and interpretive bias”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 80(6), s. 1021-1033.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22963595/

 

Multisession computerstyret fortolkningsmodifikationsprogram IMP reducerede signifikant trusselsfortolkninger og øgede godartede fortolkninger.

Amir, N. & Taylor, C.T. (2012) ”Interpretation training in individuals with generalized social anxiety disorder: a randomized controlled trial”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 80(3), s. 497-511.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22250851/

Computer-leveret AMP+CCBT er en effektiv og lettilgængelig behandlingsmulighed for personer med generaliseret angst. 

Amir, N. & Taylor, C.T. (2012) ”Combining computerized home-based treatments for generalized anxiety disorder: an attention modification program and cognitive behavioral therapy”. Behaviour Research and Therapy 43(3), s. 546-559.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22697443/

 

Opmærksomhedsbias-modifikation virker som en kognitiv vaccine mod depression.

Browning, M., Holmes, E.A., Charles, M., Cowen, P.J. & Harmer, C.J. (2012) ”Using attentional bias modification as a cognitive vaccine against depression”. Biological Psychiatry 72(7), s. 572-579.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22579509/

 

Opmærksomhedstræning i form af Group Mindfulness Treapi (GMT) medførte signifikante forbedringer i forhold til angst, internalisering, stress og opmærksomhed.

Weare, K. (2012) ”Evidence of the Impact of Mindfulness on Children and Young People”. Universities of Exeter and Southampton, april 2012.

Abstract: https://mindfulnessinschools.org/wp-content/uploads/2013/02/MiSP-Research-Summary-2012.pdf

 

Opmærksomhedstræning virker som vaccination mod depression.

Browning, M., Holmes, E.A., Charles, M., Cowen, P.J. & Hamar, C.J. (2012) ”Using Attentional Bias Modificati​on as a Cognitive Vaccine Against Depression”. Biological Psychiatry 72(7), s. 572-579.

Abstract: https://www.psykiatri-regionh.dk/presse-og-nyt/Forskningsresumeer/Sider/To-ugers-opmaerksomhedstraening-forebygger-depression.aspx

 

Sanseinput til Hjernen er grundlaget for at anvende neurovidenskab i markedsføring.

Plassmann, H., Ramsøy, Z.T. & Milosavljevic, M. (2011) ”Branding the brain: A critical review and outlook”. Journal of Consumer Psychology 22(1), januar 2012, s. 18-36.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1057740811001136

 

Ca. syv procent af synapserne skiftes ud om ugen.

New Scientist, 2.2.2011, & Fredens, K. (2012) Mennesket i hjernen. Hans Reitzels Forlag.

 

Attentional Bias Modification som en kognitiv vaccine mod depression

Browning, M., Holmes E.A., Charles, M., Cowen, P.J. & Hamar, C.J. (2012) ”Using Attentional Bias Modificati​on as a Cognitive Vaccine Against Depression”. Biological Psychiatry 72(7), s. 572-579.

Abstract: https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/action/showPdf?pii=S0006-3223%2812%2900365-4

 

En enkelt dosis Attention Training Technique forbedrer hvilende alfa- og beta-oscillationer i frontoparietale netværk, der vides at være impliceret i top-down-opmærksomhed og eksekutiv kontrolHertil begrænset theta-båndaktivitet.

Chan, A.S., Cheung, M.C., Sze, S.L., Leung, W.W.M. & Shi, D.J. (2011) ”Shaolin dan tian breating fosters relaxed and attentive mind: a randomized controlled neuro-electrophysiological study”. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 4, article 180707, s. 493-502.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20976126/

 

CBM virker mod angst.

Beard, C. (2011) ”Cognitive bias modification for anxiety: current evidence and future directions”. Expert Review Neurotherapeutics 11(2), s. 299-311.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21306216/

 

Internet-baseret CBT er effektiv for universitetsstuderende med social angst og frygt for offentlig tale.

Tilfors, M., Andersson, G., Ekselius, L., Furmark, T., Lewenhaupt, S., Karlsson, A. & Carlbring, P. (2011) ”A randomized trial of Internet-delivered treatment for social anxiety disorder in high school students”. Cognitive Behavioral Therapy 40(2), s. 147-157.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25155815/

Opmærksomhedstræning reducerer opmærksomhedsbias for trussel og social angst.

Heeren, A., Lievens, L. & Philippot, P. (2011) ”How does attention training work in social phobia: disengagement from threat or re-engagement to non-threat?” Journal of Anxiety Disorders 25(8), s. 1108-1115.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21907539/

 

Mental aktivitet bremser sygdomsprogression ved mild kognitiv svækkelse (MCI), et forstadie til Alzheimers.

Rosen, A.C., Sugiura, L., Kramer, J.H., Whitfield-Gabrieli, S. & Gabrieli, J.D. (2011) ”Cognitive Training Changes Hippocampal Function in Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study”. Journal of Alzheimer´s Disease 26(3), s. 349-357.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277842/

 

Orbitofrontal cortex vurderer, om det er godt eller skidt.

Wallis, J.D. & Kennerley, S.W. (2011) ”Contrasting reward signals in the orbitofrontal cortex and anterior cingulate       cortex”. Annals of the New York Academy of Science, Critical Contributions of the Orbitofrontal Cortex to Behavior 1239)(1), s. 33-42.

Abstract: https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2011.06277.x

 

Internetbaseret opmærksomhedstræning gjorde 70 til 80 procent af angste børn angstfri.

Khanna, M. & Kendall, P. (2010) ”Computer-assisted cognitive behavioral therapy for child anxiety: results of a randomized clinical trial”. Journal of consulting and clinical psychology, oktober.

Abstract: https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-assisted-cognitive-behavioral-therapy-for-Khanna-Kendall/f547b2ed93fd4962c11aa79b0ab932590ad3f772?p2df

 

Attention Bias Modification kan forbedre nuværende behandlinger af angst.

Bar-Haim, Y. (2010) ”Research review: Attention bias modification (ABM): A novel treatment for anxiety disorders”. Journal of Child Psychology and Psychiatry 51, s. 859-870.

Abstract: https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-7610.2010.02251.x

 

Attentional Bias Training virker bedst ved lette symptomer, fordi det drejer sig om forebyggelse.

Baert, S., De Raedt, R., Schacht, R. & Koster, E.H.W. (2010) ”Attentional bias training in depression: therapeutic effect depend on depression severity”. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 41(3), s. 265-274.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20227062/

 

Kognitiv træning af hukommelse, ræsonnement og bearbejdningshastighed gav 48 procent færre kollisioner hos ældre.

Ball, K., Edwards, J.E., Ross, L.A. & McGwin Jr, G. (2010) ”Cognitive training Decreases Motot Vehicle Collision Involvement Among Older Drivers”. Journal of the American Geriatrics Society 58(11), s. 2107-2113.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057872/

 

Kognitiv træning af ræsonnement og bearbejdningshastighed forbedrer den kognitivspecifikke følelse af personlig kontrol over ens liv hos ældre voksne.

Wolinsky, F.D., Weg, M.W.V., Martin, R., Unverzagt, F.W., Willis, S.L., Marsiske, M., Rebok, G.W., Morris, J.N., Ball, K.K. & Tennstedt, S.L. (2010) ”Does Cognitive Training Improve Internal Locus of Control Among Older Adults?”. The Journal of Gerontology Series B, Psychological Sciences and Social Sciences 65B(5), s. 591-598.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2920943/

 

Evnen til at kontrollere opmærksomheden har en direkte afsmittende effekt på intelligensen og ens evner til at kontrollere sine følelser.

Alloway, T.P. & Alloway, R.G. (2010) ”Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment”. Journal of Experimental Child Psychology 106(1), s. 20-29. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/223032127_Investigating_the_predictive_roles_of_working_memory_and_IQ_in_academic_attainment

Theta-fund er blandt andet forbundet med forskellige former for meditation/mindfuldness.

Travis, F. & Shear, J. (2010) ”Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions”. Consciousness and Cognition 19(4), s. 1110-1118. 

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20167507/

Theta-fund er blandt andet forbundet med forskellige former for meditation/mindfuldness.

Travis, F. & Shear, J. (2010) ”Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions”. Consciousness and Cognition 19(4), s. 1110-1118. 

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20167507/

 

Øget theta-aktivitet afspejler en afslappet, døsig tilstand under mindfulness og meditationsbaserede teknikker.

Chiesa, A. & Serretti, A. (2010) ”A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness meditations”. Psychological Medicine 40(8), s. 1239-1252.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19941676/

 

De, som gør stærkt brug af mange medieformer samtidigt, bliver dårligere til at koncentrere sig, dårligere til at   skelne mellem relevante og ikke-relevante informationer og dårligere til at skifte mellem opgaverne. Hjernen har kun kapacitet til én bevidst beslutning ad gangen. Ægte opmærksomhed kan ikke være delt.

Ophir, E., Nass, C. & Wagner, A.-D. (2009) ”Cognitive control in media multitaskers”. Psychological and Cognitive Science 106(37), s. 15583-15587.

Abstract: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0903620106

 

Computeriserede opmærksomhedstræningsprocedurer er gavnlige til behandling af social fobi.

Amir, N., Beard, C., Taylor, C.T., Klumpp, H., Elias, J., Burns, M.N. & Chen, X. (2009) ”Attention training in individuals with generalized social phobia: a randomized controlled trial”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 77(5), s. 961-973.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19803575/

 

Opmærksomhedstræning i form af internetbaseret CBT giver en signifikant reduktion i angst hos børn og unge.

March, S., Spence, S.H. & Donovan C.L. (2009) ”The Efficacy of an Internet-Based Cognitive-Behavioral Therapy Intervention for Child Anxiety Disorders”. Journal of Pediatric Psychology 34, s. 474-487.

Abstract: https://academic.oup.com/jpepsy/article-pdf/34/5/474/6313867/jsn099.pdf

 

To ugers opmærksomhedstræning forebygger depression. Attention Control Training reducerede risikoen for igen at blive ramt af depression inden et år med 38 procent.

Wolinsky, F.D., Mahncke, H.W., Weg, M.W.V., Martin, R., Unverzagt, F.W., Ball, K.K., Jones, R.N. & Tennstedt, S.L. (2009) ”The Active Cognitive Training Interventions and the Onset of and Recovery from Suspected Clinical Depression”. The Journal of Gerontology, Psychological Sciences and Social Sciences 64B(5), s. 577-585.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2728092/

 

Bearbejdningshastighedstræning reducerer depressive symptomer med 30 procent målt i op til fem år.

Wolinsky, F.D., Vander Weg, M.W., Martin, R., Unverzagt, F.W., Ball, K.K., Jones, R.N. & Tennstedt, S.L. (2009) ”The effect of speed-of-processing training on depressive symptoms in ACTIVE”. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and  medical sciences 64(4), s. 468-472.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19181719/

 

Folk kan opnå betydelige gevinster i hukommelsen, også i hverdagen, hvis de laver den rigtige slags videnskabeligt designede kognitive øvelser.

Smith, G.E., Housen, P., Yaffe, K. Ruff, R., Kennison, R.F, Mahncke, H.W. & Zelinski, E.M. (2009) ”A Cognitive training Program Based on Principles of Brain Plasticity: Result from the Improvement in Memory with Plasticity-based Adaptive Cognitive Training (IMPACT) Study”. Journal of the American Geriatrics Society 57(4), s. 594-603.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4169294/

Lumosity (www.lumosity.com) har øvelser, som med dokumenteret effekt træner alle eksekutive funktioner, inklusive opmærksomheden.

Holmes, J., Gathercole, S.E. & Dunning, D.L. (2009) ”Adaptive training leads to sustained enhancement of poor working memory in children”. Developmental Science 12(4), s. F9-F15.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19635074/

 

Beta-båndforbedring afspejler engagement af frontoparietale netværk, der antages at være involveret i top-down-opmærksomhedskontrol.

Swann, N., Tandon, N., Canolty, R., Ellmore, T.M., McEvoy, L.K., Dreyer, S., DiSano, M. & Aron, A.R. (2009) ”Intercranial EEG reveals a time- and frequency- specific role for the right inferior frontal gyrus and primary motor cortex in stopping initiated responses”. The Journal of Neuroscience 29(40), s. 12675-12685.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19812342/

 

Stærk multitasking går hånd i hånd med en vigende koncentrationsevne, en dårligere hukommelse og generelle intellektuelle tilbageskridt. Det stopper aktiviteten i hippocampus. En inaktiv hippocampus kan i den forstand sammenlignes med en skadet hippocampus, som man finder hos folk med Alzheimers – altså tab af hukommelse og alvorlig distraktion.

Poldrack, R. (2007) ”Multi-tasking Adversely Affects Brain’s Learning, UCLA Psychologists Report”. Science Daily, 26. juli 2006. Abstract: https://www.sciencedaily.com/releases/2006/07/060726083302.htm#:~:text=%22Multi%2Dtasking%20adversely%20affects%20how,retrieve%20the%20information%20as%20easily

 

Kognitiv kontroltræning virker mod depression.

Siegle, G.J., Ghinassi, F. & Thase, M.E. (2007) ”Neurobehavioral Therapies in the 21st Century: Summary of an Emerging Field and an Extended Example of Cognitive Control Training for Depression”. Cogn. Therapy Res. 31(2), s. 235-262. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/225563390_Neurobehavioral_Therapies_in_the_21st_Century_Summary_of_an_Emerging_Field_and_an_Extended_Example_of_Cognitive_Control_Training_for_Depression

 

Øvelse med FFOV-funktionelt synsfelt-opgaven i BrainHQ forbedrer ældre voksnes opmærksomhedsfunktion.

Scalf, P.E., Colcombe, S.J., McCarley, J.S., Erikson, K.I., Alvarado, M., Kim. J.S., Wadhwa, R.P. & Kramer, A.F. (2007) ”The neural correlates of an expanded functional field of view”. The journals of gerontology. Series B, Psychological science and social science 62, Special no. 1, s. 32-44.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17565163/

 

En times bearbejdningshastighedstræning hos ældre gav en betydelig forbedring af bearbejdningshastigheden, holdt over to år.

Vance, D., Dawson, J., Wadley, V., Edwards, J., Roenker, D., Rizzo, M. & Ball, K. (2007). ”The accelerate study: The longitudinal effect of speed of processing training on cognitive performance of older adults”. Rehabilitation Psychology, 52(1), s. 89-96.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2007-02366-010

 

Kombination af ATT med en arbejdshukommelsesopgave øger aktiviteten i den dorsolaterale præfrontale cortex (dlPFC), forbedrer den udøvende kontrol og forstyrrer amygdala-aktiviteten i unipolar depression.

Siegle, G.J., Ghinassi, F., & Thase, M.E. (2007) ”Neurobehavioral therapies in the 21st century: Summary of an emerging field and an extended example of cognitive control training for depression”. Cognitive Therapy and Research 31(2), s. 235-262

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2008-00186-007

 

Noget ubehageligt eller truende sendes til overlevelsesfunktionen i hjernestammen.

Herry, C., Bach, D.R., Esposito, F., Di Salle, F., Perrig, W.J., Scheffler, K., Lüthi, A. & Seifritz, E. (2007)    ”Processing of temporal unpredictability in human and animal amygdala”. Journal of Neuroscience 27, s. 5958-5966.

Abstract: https://www.jneurosci.org/content/27/22/5958

Øget theta-aktivitet afspejler en afslappet, døsig tilstand under mindfulness og meditationsbaserede teknikker.

Ivanovski, B. & Malhi, G.S. (2007) ”The psychological and neurophysiological concomitants of mindfulness forms of meditation”. Acta Neuropsychiatrica 19(2), s. 76-91.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26952819/

 

Beta-båndforbedring afspejler engagement af frontoparietale netværk, der antages at være involveret i top-down-opmærksomhedskontrol.

Basile, L.F.H., Anghinah, R., Ribeiro, P., Ramos, R.T., Piedade, R., Ballester, G. & Brunetti, E.P. (2007) ”Interindividual variability in EEG correlates of attention and limits of functional mapping”. International Journal of Psychophysiology 65(3), s. 238-251. Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167876007001018

Bearbejdningshastighedstræning har signifikant effekt på bearbejdningshastigheden i hverdagens funktioner i minimum fem år.

Willis, S.L., Tennstedt, S.L., Marsiske, M., Ball, K., Elias, J., Koepke, K.M., Moris, J.N., Rebok, G.W., Unverzagt, F.W., Stoddard, A.M. & Wright, E. (2006) ”Long-term Effects of Cognitive training on Everyday Functional Outcomes in Older Adults”. JAMA 296 (23), s. 2805-2814.

Abstract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2910591/

 

Opmærksomhedstræning forbedrer kognitive evner som hukommelse, ræsonnement og bearbejdningshastighed.

Wolinsky, F.D., Unverzagt, F.W., Smith, D.M., Jones, R., Wright, E. & Tennstedt, S.L. (2006) ”The effects of the ACTIVE cognitive training trial on clinical relevant declines in health-related quality of life”. The International journal of gerontology. Series B, Psychological Science and Social Sciences 61(5), s. 281-287.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16960242/

 

Højfrekvent (HF) repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) på dorsolaterale præfrontale cortex (DLPFC) styrker opmærksomheden.

Vanderhasselt, M.A., De Raedt, R., Baeken, C., Leyman, L. & D’Haenen, H. (2006) ”The influence of rTMS over right dorsplateral prefrontal cortex on intentional set switching”. Experimental Brain Research 172(4), s. 561-565.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16724174/

 

Børn fik valget mellem at spise en Oreo-kiks med det samme eller få to, hvis de kunne vente, til forsøgslederen kom tilbage. De børn, der kunne, fokuserede opmærksomheden på noget andet, og de havde væsentlig større IQ. De kunne også bedre styre følelserne.

Eigsti, I., Zayas, V, Mischel, W., Shoda, Y., Ayduk, O., Dadlani, M.B., Davidson, M.C., Aber, J.L. & Casey, B.J. (2006) ”Predicting cognitive control from preschool to late adolescence and young adulthood”. Psychological Science 17(6), s. 478-484. Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16771797/

 

Øget theta-aktivitet afspejler en afslappet, døsig tilstand under mindfulness og meditationsbaserede teknikker.

Cahn, B.R. & Polich, J. (2006) ”Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies”. Psychological Bulletin 132 (2), s. 180-211.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2006-03023-002

 

Overførsel af hastighed fra bearbejdningstræning har potentialet til at forbedre hverdagens funktioner, der opretholder uafhængighed og livskvalitet.

Edwards, J.D., Wadley, V.G., Vance, D.E., Wood, K., Roenker, D.L. & Ball, K.K. (2005) ”The impact of speed of processing training on cognitive and everyday performance”. Aging & Mental Health 9(3), s. 262-271.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2005-06179-009

 

Bearbejdningshastighedstræning forbedrer ikke kun behandlingshastigheden, men overføres også til visse dagligdags funktioner.

Edwards, J.D., Wadley, V.G., Vance, D.E., Wood, K., Roenker, D.L. & Ball, K.K. (2005) ”The impact of speed of processing training on cognitive and everyday performance”. Aging and Mental Health 9(3), s. 262-271.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16019280/

Nedsat præfrontal funktion er blevet observeret bredt på tværs af flere psykiatriske tilstande.

MacDonald, A.W., Carter, C.S., Kerns, J.G., Ursu, S., Barch, D.M., Holmes, A.J., Stenger, A.W. & Cohen, J.D. (2005) ”Specificity of Prefrontal Dysfunction and Context Processing Deficits to Schizophrenia in Never-Medicated Patients With First-Episode Psychosis”. The American Journal of Psychiatry 162, s. 475-484.

Abstract: https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.162.3.475

 

Evnen til at kontrollere opmærksomheden har en direkte afsmittende effekt på intelligensen og ens evner til at kontrollere sine følelser.

Rueda, M.R., Rothbart, M.K., McCandliss, B.D., Saccomanno, L. & Posner, M.I. (2005) ”Training, Maturation, and Genetic Influences of the Development of Executive Attention”. PNAS 102(41), s. 14931-14936.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16192352/

 

Nedsat præfrontal funktion er blevet observeret bredt på tværs af flere psykiatriske tilstande.

Blumberg, H.P., Kaufman, J., Martin, A., Charney, D.S., Krystal, J.H. & Peterson, B.S. (2004) ”Significance of Adolescent Neurodevelopment for the Neural Circuitry of Bipolar Disorder”. Annals of the New York Acadamy of Science, Adolescent Brain Development 1021, s. 376-383.

Abstract: https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1308.048

 

Meyer, S.E., Carlson, G.A., Wiggs, E.A., Martinez, P.E., Ronsaville, D.S., Klimes-Dougan, B., Gold, P.W. & Radke-Yarrow,, M. (2004) ”A prospective study of the association among impaired executive functioning, childhood attentios problems, and the development of bipolar disorder”. Development and Psykopathology 16(2), s. 461-476.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15487606/

 

Beta-båndforbedring afspejler engagement af frontoparietale netværk, der antages at være involveret i top-down-opmærksomhedskontrol.

Gross, J., Schmitz, F., Schnitzler, I., Kessler, K., Shapiro, K., Hommel, B. & Schnitzler, A. (2004) ”Modulation of long-range neural synchrony reflects temporal limitations of visual attention in humans”. PNAS 101(35), s. 13050-13055.

Abstract: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0404944101

 

Aktiveringen af HPA-aksen går ud over evnen til at tænke klart. Forhjernen, der er centeret for logik og overordnede fornuftslutninger, går betydeligt langsommere end den refleksmæssige aktivitet, som styres af baghjernen. Hormorner aktiverer præfrontale cortex, centeret for bevidste, viljestyrede handlinger, og giver nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens. Binyrernes stresshormoner får blodkarrerne i forhjernen til at trække sig sammen og nedsætter deres evne til     at fungere, hvilket medfører nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens.

Takamatsu, H. & Noda, A. (2003) ”A PET study following treatment with a pharmalogical stressor, FG7142, in conscious rhesus monleys”. Brain Research 980, s. 275-280.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12867268/

 

Hippocampus og den præfrontale cortex, centeret for højere tænkning, er hos kronisk deprimerede patienter skrumpet rent fysisk.

Holden, C. (2003) ”Future Brightening for Depression Treatments”. Science 302(5646), s. 810-813.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14593164/

 

Træning af behandlingshastighed og rumlig opmærksomhed forbedrede køreegenskaberne hos ældre.

Roenker, D.L., Ciccell, G.M., Ball, K.K., Wadley, V.G. & Edwards, J.D. (2003) ”Speed-of-processing and driving simulator training result in improved driving performance”. Human factors and ergonomics 45(2), s. 218-233.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14529195/

 

Bevidstheden kan programmere autopiloten til at adlyde en instruktion, der overskrider de vanebestemte reaktioner.
Monsell, S. (2003) Task Switching, Trends in Cognitive Science. Science Direct 7(3), s. 134-140.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661303000287

Beta-båndforbedring afspejler engagement af frontoparietale netværk, der antages at være involveret i top-down-opmærksomhedskontrol.

Bisley, J.W. & Goldberg, M.E. (2003) ”Neuronal Activity in the Lateral Intraparietal Area and Spatial Attention”. Science 299(5603), s. 81-86.

Abstract: https://www.science.org/doi/10.1126/science.1077395

 

Bearbejdningshastighedstræning overføres til lignende og forskelligartede hurtige kognitive mål, herunder udførelse af instrumentelle aktiviteter i dagligdagen.

Edwards, J.D., Wadley, V.G., Myers, R.S., Roenker, D.L., Cossell, G.M. & Ball K.K. (2002) ”Transfer of a speed of processing intervention to near and far cognitive functions”. Gerontology 48(5), s. 329-340.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12169801/

 

Når anterior cingulate cortex registrerer uønskede thetatanker, sendes besked til dorsolateral præfrontal cortex om at hæmme.

Crespo-Garcia, M., Wang, Y., Jiamg, M., Anderson, C. & Lei, X. (2002) ”Anterior Cingulate Cortex Signals the Need to Control Intrusive Thoughts during Motivated Forgetting”. Journal of Neuroscience 42(21) s. 4342-4359.

Abstract: https://neurosciencenews.com/acc-intrusive-thoughts-20393/

 

Fingerede knæoperationer havde samme effekt som rigtige knæoperationer.

Moseley, J.B., O’Malley, K., Menke, T.J., Petersen, N.J., Brody, B.A., Kuykendall, D.H., Hollingsworth, J.C.,  Ashton, C.M. & Wray, N.P. (2002) ”A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery of Osteoarthritis of the Knee”. New England Journal of Medicine 327(2) s. 81-88.

Abstract: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa013259

 

Professor Irving Kirsch ved Connecticut Universitet konstaterer, at 80 procent af de antidepressive midlers virkning, målt under kliniske forsøg, kunne tilskrives placeboeffekten.

Kirsch, I., Moore, T.J., Scoboria, A. & Nicholls, S.S. (2002) ”The Emperor´s New Drugs: An Analysis of the Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug Administration”. Prevention & Treatment 5, article 23. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/228550299_The_Emperor’s_New_Drugs_An_Analysis_of_Antidepressant_Medication_Data_Submitted_to_the_US_Food_and_Drug_Administration

 

Placebo kurerer 30 år lang depression, og aktiviteten i hendes præfrontale cortex var stærkt forøget.

Leuchter, A.F. & Cook, I.A. m.fl. (2002) ”Changes in Brain Function of Depressed Subjects During Treatment With Placebo”. American Journal of Psychiatry 159(1), s. 122-129.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11772700/

 

Den følelsesmæssige og sociale intelligens har tilknytning til den mediale del af præfrontal cortex, og den reflekterende forstand hører især til i den laterale del.

Schore, A.N. (2000) ”Attachment and the regulation of the right brain”. Attachment and Human Development 2, s. 23-447.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11707891/

 

Beskrivelser af eksekutive funktioner.

Diamond, A. (2000) ”Close interrelation of motor development and cognitive development and of the cerebellum and prefrontal cortex”. Child Development 71(1) s. 44-56. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/12480835_Close_Interrelation_of_Motor_Development_and_Cognitive_Development_and_of_the_Cerebellum_and_Prefrontal_Cortex

Leg fremmer et fleksibelt mindset og øger vores evne til at tilpasse os nye udfordringer.

Evans, J.J., Wilson, B.A., Schuri, U., Andrade, J., Baddeley, A., Bruna, O., Canavan, T., Della-Sala, S., Green, R.E.A., Laaksonen, R., Lorenzi, L. & Taussik, I. (2000) ”A comparison of ‘errorless’ and ‘trial and error’ learning methods for teaching individuals with acquired memory deficits”. Neuropsychological Rehabilitation 10(1), s. 67-101. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/263196954_A_Comparison_of_”Errorless”_and_”Trial-and-error”_Learning_Methods_for_Teaching_Individuals_with_Acquired_Memory_Deficits

 

De samme laterale frontale regioner rekrutteres af en bred vifte af forskellige kognitive krav.

Duncan, J., Seitz, R.J., Kolodny, J., Bor, D., Herzog, H., Ahmed, A., Newell, F.N. & Emslie, H. (2000) ”A Neural Basis for General Intelligence”. Science 289(5478), s. 457-460.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10903207/

 

Theta-fund er blandt andet forbundet med forskellige former for meditation/mindfuldness.

Andresen, J. (2000) ”Meditation meets behavioural medicine: The story of experimental research on meditation”. Journal of Consciousness Studies 7(11-12), s.17-73.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/2001-16215-001

 

Ved en ahaoplevelse vil millioner af nerveceller, som befinder sig på afstand af hinanden, pludselig skifte rytme og derefter svinge synkront ved 40Mhz – gammabølger.

Rodriquez, E., George, N., Lachaux, J.P., Martinerie, J., Renault, B. & Varela, F.J. (1999) ”Perceptions shadow: Longdistance Synchronization of human brain activity”. Nature 397, s. 430-433.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9989408/

 

Psykiateren Walter Brown ved det medicinske fakultet på Brown Universitet har foreslået, at man bruger placebopiller som førstevalg ved behandling af patienter med mild til moderat depression.

Brown, W.A. (1998) ”The Placebo Effect: Should doctors be prescribing sugar pills?”. Scientific American 278(1), s 90-95.

Abstract: https://www.scientificamerican.com/article/the-placebo-effect/

 

Aktiveringen af HPA-aksen går ud over evnen til at tænke klart. Forhjernen, der er centeret for logik og overordnede fornuftslutninger, går betydeligt langsommere end den refleksmæssige aktivitet, som styres af baghjernen. Hormorner aktiverer præfrontale cortex, centeret for bevidste, viljestyrede handlinger, og giver nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens. Binyrernes stresshormoner får blodkarrerne i forhjernen til at trække sig sammen og nedsætter deres evne til     at fungere, hvilket medfører nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens.

Arnsten A.F. & Goldman-Takic, P.S. (1998) ”Noise Stress Impairs Prefrontal Cortical Cognitive Function in Monkeys: Evidence for a Hyperdopaminergic Mechanism”. Archives of General Psychiatry 55, s. 362-368.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9554432/

 

Den gode stress fremmer kemiske processer i hjernen, som stimulerer hjernecellernes vækst og øger antallet af nerveceller i de områder, der er involveret i læring.

Pham, T.M., Soderstrom, S., Henriksson, B.G. & Mohammed, A.H. (1997) ”Effects of neonatal stimulation on later cognitive function and hippocampus nerve growth factor”. Behavioral Brain Research 86(1), s. 113-120.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166432896022528

 

Bevidstheden bakker for det meste op om, hvad autopiloten sender, dels fordi det er lettest, og del fordi bevidstheden ”lammes” af negative tankemønstre kaldet CAS.

Wells, A. & Matthews, G. (1996) ”Modelling cognition in emotional disorder: The S-REF model”. Behavior Research and Therapy 34(11-12), s. 881-888.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796796000502

Aktiveringen af HPA-aksen går ud over evnen til at tænke klart. Forhjernen, der er centeret for logik og overordnede fornuftslutninger, går betydeligt langsommere end den refleksmæssige aktivitet, som styres af baghjernen. Hormorner aktiverer præfrontale cortex, centeret for bevidste, viljestyrede handlinger, og giver nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens. Binyrernes stresshormoner får blodkarrerne i forhjernen til at trække sig sammen og nedsætter deres evne til     at fungere, hvilket medfører nedsat bevidst opmærksomhed og reduceret intelligens.

Goldstein, L.E., Rasmusson, A.M., Bunney, B.S. & Roth, R.H. (1996) ”Role of the Amygdala in Coordination of Behaviroal, Neuroendocrine, and Prefrontal Cortical Monoamine Responses to Psychological Stress in the Rat”. Journal of NeuroScience 16(15), s. 4787-4798.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8764665/

 

Meditation giver nedsat frontoparietal beta-båndaktivitet.

Jacobs, G.D., Benson, H. & Friedman, R. (1996) ”Topographic EEG mapping of the relaxation response”. Biofeedback & Self Regulation 21(2), s. 121-129.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/1996-05040-003

 

Noget ubehageligt eller truende sendes til overlevelsesfunktionen i hjernestammen.

LeDoux, J.E. (1994) ”Emotion, memory and the brain”. Scientific American 270, s. 32-39.

Abstract: https://www.scientificamerican.com/article/emotion-memory-and-the-brain/

 

Øgede thetabølger i frontallappen ved ADHD.

Mann, C.A., Lubar, J.f., Zimmermann, A.W., Miller, C.A. & Muenchen, R.A. (1992) ”Quantitativw analysis of EEG in Boys with attention-deficit- hyperactivity disorder: Controlled study with clinical implications”. Pediatric Neurology 8(1), s. 30-36. Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0887899492900495

 

Bevidstheden bakker for det meste op om, hvad autopiloten sender, dels fordi det er lettest, og del fordi bevidstheden ”lammes” af negative tankemønstre kaldet CAS.

Nolen-Hoeksema, S. (1991) ”Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes”. Journal of Abnormal Psychology 100(4), s. 569-582.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/1992-12870-001

 

Hvis du netop har hørt ordet mad, vil autopiloten søge efter svar i ”mad-området”, hvis du bliver bedt om et svar.

Whittlesea, B.W.A., Jacoby, L.L. & Girad, K. (1990) ”Illusion of Immediate Memory: Evidence of an Attributional Basis for Feeling of Familiarity and Perceptual Quality”. Journal of Memory and Language 29(6), s. 716-732.

Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0749596X90900452

 

Børn fik valget mellem at spise en Oreo-kiks med det samme eller få to, hvis de kunne vente, til forsøgslederen kom tilbage. De børn, der kunne, fokuserede opmærksomheden på noget andet, og de havde væsentlig større IQ. De kunne også bedre styre følelserne.

Rodriguez, M.I., Shoda, Y. & Mischel, W. (1989) ”Delay of Gratification in Children”. Science 244(4907), s. 933-938.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2658056/

 

Meditation giver nedsat frontoparietal beta-båndaktivitet.

Ikemi, A. (1988) ”Psychophysiological effects of self-regulation method: EEG frequency analysis and contingent negative variations”. Psychotherapy and Psychosomatics, 49(3-4), s. 230-239.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/1989-28682-001

 

Theta-fund er blandt andet forbundet med forskellige former for meditation/mindfuldness.

Delmonte, M.M. (1984) ”Physiological responses during meditation and rest”. Biofeedback and Selv-Regulation 9(2), s. 181-200.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6391562/

Evnen til at kontrollere opmærksomheden har en direkte afsmittende effekt på intelligensen og ens evner til at kontrollere sine følelser.

Gopher, D. (1982) ”A Selective Attention Test as a Prediction of Success in Flight Training”. Human Factors 24(2), s. 173-183.

Abstract: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001872088202400203

 

Børn fik valget mellem at spise en Oreo-kiks med det samme eller få to, hvis de kunne vente, til forsøgslederen kom tilbage. De børn, der kunne, fokuserede opmærksomheden på noget andet, og de havde væsentlig større IQ. De kunne også bedre styre følelserne.

Mischel, W. (1974) ”Processes in Delay of Gratification”. Advances in Experimental Social Psychology 7, s. 249-292. Abstract: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065260108600398

 

Evnen til at kontrollere opmærksomheden har en direkte afsmittende effekt på intelligensen og ens evner til at kontrollere sine følelser.

Kahneman, D., Ben-Ishai, R. & Lotan, M. (1973) ”Relation of ad test of Attention to Road accidents”. Journal of Applied Psychology 58(1), s. 113-115.

Abstract: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fh0035426

 

Uden personalets vidende blev sunde mennesker indlagt på en psykiatrisk afdeling til observation for skizofreni. Disse ”pseudopatienter” skulle opføre sig, som de plejede. Men journalerne viste, at forsøgspersonernes normale adfærd blev tolket som skizofreni.

Rosenhan, D.L. (1973) ”On being sane in insane places”. Science 179(4070), s. 250-258.

Abstract: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4683124/

 

Børn fik valget mellem at spise en Oreo-kiks med det samme eller få to, hvis de kunne vente, til forsøgslederen kom tilbage. De børn, der kunne, fokuserede opmærksomheden på noget andet, og de havde væsentlig større IQ. De kunne også bedre styre følelserne.

Mischel, W. & Ebbesen, E.B. (1970) ”Attention in Delay of Gratification”. Journal of Personality and Social Psychology 16(2), s. 329-337.

Abstract: https://psycnet.apa.org/record/1971-02138-001

 

Pupillerne er fintmærkende indikatorer for mental anstrengelse. Når pupillerne udvider sig med 50 procent, har man nået den maksimale ydeevne.

Tursky, B., Shapiro, D., Crider, A. & Kahneman, D. (1969) ”Pupillary, Heart Rate, and Skin Resistance Changes During a Mental Task”. Journal of Experimental Psychology 79, s. 164-167. Abstract: https://www.researchgate.net/publication/17399739_Pupillary_Heart_Rate_and_Skin_Resistance_Changes_During_a_Mental_Task

 

Patient fik brandsår alene ved hypnotisk suggestion.

Paul, G. (1963) ”The Production of Blisters by Hypnotic Suggestion: Another Look”. Psychosomatic Medicine 25(3), s. 233-244. Abstract: https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/1963/05000/The_Production_of_Blisters_by_Hypnotic_Suggestion_.5.aspx

 

Ønsker du helt uforpligtende at høre mere om vores foredrag?