Spil: Hvilken vej peger pilen?

 

2m
 
0s

Hvorfor virker denne opmærksomhedstræning? (Hvilken vej peger pilen?)

Du træner i at fokusere opmærksomheden på en bestemt ting og hæmme de andre sanseindtryk. Uden træningen er man tilbøjelig til at vælge det samlede pilebillede som retning eller den retning, pilebilledet bevæger sig. Med træningen kan du lære at fokusere opmærksomheden på pilespidsen og undgå at bruge opmærksomhed på det andet.

Det betyder, at du i den virkelige verden vil blive i stand til for eksempel at fokusere opmærksomheden på den bog, du er ved at læse, og hæmme de sanseindtryk, du får, når andre siger noget til dig, mens du læser. Eller du vil kunne fokusere opmærksomheden på dit arbejde, selvom kæresten lige har slået op. Det kunne også være i forbindelse med eksamen. Mange bliver nervøse eller angste i eksamenssituationer. De fokuserer opmærksomheden på nervøsiteten, de svedige hænder, om man nu kan huske det, man skal, og så videre. Med denne opmærksomhedstræning vil du kunne blive frigjort for nervøsitet og angst, fordi du vil blive i stand til bevidst at hæmme alle disse forstyrrelser og fokusere opmærksomheden på det, det drejer sig om: eksamenen. Jeg kunne nævne mange andre eksempler, men princippet er det samme.